Tuesday, December 30, 2008

MENGAPA ISA PERLU DIHAPUSKAN?Assalamualaikum ...

1) PEDAHULUAN
2) KUASA MENAHAN
3) KESELAMATAN DALAM NEGERI
4) UNDANG-UNDANG TIDAK BERTEMADDUN
5) LEMBAGA PENASIHAT
6) CADANGAN


1) PENDAHULUAN

AKTA Keselamatan Dalam Negeri (ISA) adalah satu perundangan yang diperbuat di bawah Artikal 149 Perlembagaan Persekutuan bagi menjamin keselamatan dalam Malaysia, tahanan perlindungan, mengelak tindakan subersif dan memerangi keganasan yang dilakukan secara tersusun.

Sejak diwujudkan pada tahun 1960, akta tersebut telah dipinda tidak kurang dari 17 kali dan setiap kali pindaan dibuat operasi undang-undang itu diperluaskan skopnya sehingga mencakupi di bidang-bidang yang lazimnya tertakluk kepada undang-undang Evidence Act dan Criminal Procedure Code dan Penasl Code.

Bagi suatu akta yang bertujuan untuk menjamin dan menjaga keselamatan negara, adalah menjadi keganjilan yang amat nyata kerana perkataan 'keselamatan' tidak ditakrifkan.

Apabila perkataan yang menjadi inti kepada hasrat akta itu tidak ditakrifkan, maka masalah 'keselamatan' itu telah dijadikan hidangan subjektif yang nyata,. yang boleh dengan mudah diperalatakan oleh pihak politik yang berkuasa.

'Keselamatan Negara' telah dijadikan alasan yang begitu mudah untuk menangkap dan menahan seseorang. Penangkapan dan penahanan itu pula tidak perlu dirojok kepada mahkamah.

Seseorang itu boleh menjadi subersif atau anti nasional semata-mata atas ketetapan Menteri dan boleh pula terlepas daripada subersif atau anti nasional juga atas ketetapan Menteri. Ketetapan itu adalah muktamad.

Peruntukan 'arbitarary' (wenang) seumpama ini bukan sekadar terdapat di Malaysia tetapi di lain-lain negara terutamanya di Dunia Ketiga.

India umpamanya juga mempunyai undang-undang seumpama ini. Tetapi pelaksanaan undang-undang itu di India dilakukan dengan penuh cermat supaya tidak menjejaskan amalan demokrasi yang lohor.

Penahanan secara berterusan tidak berlaku di India kerana sekali-kali undang-undang itu tidak bermaksud untuk menghancurkan perjalanan demokrasi.

Penangkapan dan pehahanan seseorang tanpa memberikan peluang kepadanya membela diri adalah satu perbuatan yang zalim, melanggar asas-asas kemanusiaan seperti yang digariskan di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia di bawah Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Di dalam konteks negara ini, kuasa menangkap dan menahan tanpa bicara ini, walaupun diperbuat di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan, adalah bertentangan dengan konsep keadilan yang ditegakkan: A man is innocent until proven quilty dan Justice must not only be done but must be seen to be done.

Akta yang melanggar Hak Asasi Manusia ini mengandungi 85 Fasal dan 3 Jadual. Tidak perlu untuk mengupas setiap Fasal tetapi menjurus khusus ke atas Fasal 8 yang terang-terang bertentangan dengan 'kemanusiaan' walau apa standard sekalipun digunakan.

Kita sama-sama berharap agar tulisan ini seterusnya akan membawa kesedaran umum betapa demokrasi itu mesti diperjuangkan. Juga ianya sebagai ingatan kepada 'pemerintah' bahawa tindakan-tindakan penindasan yang sewenang-wenang dilakukan tidak akan melahirkan benih demokrasi yang baik.

2) KUASA MENAHAN

KUASA untuk menahan seseorang di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) terdapat di bawah Fasal 8.

Kuasa ini terletak semata-mata di atas kepuasan hati Menteri yang berkenaan bahawa ia puashati penahanan seseorang itu perlu untuk menghalangnya daripada melakukan tindakan yang boleh memudharatkan keselamatan Malaysia, maka beliau bolehlah membuat perintah tahanan itu.

Secara otomatik perintah penahanan itu berkuatkuasa untuk tempuh 2 tahun - Fasal 8 (1).

Kuasa mutlak Menteri itu pula menetapkan seseorang iutu disambung penahanannya selama 2 tahun lagi dan berterusan di atas tempuh 2 tahun bagi setiap sambungan.

Kuasa itu bukan saja untuk membolehkan Menteri menyambung tahanan kerana di atas sebab-sebab tahanan awal dibuat tetapi boleh pula di atas sebab-sebab pindaan atau lain-lain sebab atau sebab-sebab awal dan sebab-sebab tambahan atau sebahagian daripada sebab-sebab awal dan sebahagian sebab-sebab tambahan - Fasal 8 (7) (a) (b).

Di dalam menjalankan kuasa mutlak itu, Menteri berkenaan tidak perlu merojok kepada Mahkamah atau bertanggungjawab kepada apa bentuk keadilan. Beliau hanya perlu mendapatkan kepuasan hatinya sendiri.

Barangsiapa berani melahirkan pendapatnya dengan jujur dan lantang dan diterima pula oleh masyarakat; risiko yang diterima ialah meletakkan kedua-dua belah kaki di dalam penjara.

Kuasa menangkap di bawah Akta ini adalah begitu luas sekali, tidak memerlukan sebarang waran dan tidak memerlukan sebarang 'caution' (amaran). Prosedur penangkapan ini amatlah ganjil jika dipadankan dengan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Kanun Prosedur Jenayah (CPC).

Fasal 73 memberikan 'blanket power' kepada berbagai kategori pihak berkuasa polis sehinggalah ke peringkat seseorang itu boleh ditahan tanpa sebarang Perintah Tahanan ke tempoh 60 hari.

Tempoh 60 hari itulah digunakan sepenuhnya tanpa henti untuk meletakkan seseorang dengan sesuatu ketetapan bahawa ia telah melakukan perkara-perkara yang memudharatkan keselamatan negara.

Perbincangan ringkas dengan mana-mana bekas tahanan politik akan dapat mendedahkan kejadian-kejadian semasa tahanan custody 60 hari itu.

3) KESELAMATAN DALAM NEGERI

KALAU dilihat dari segi preamble kepada Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, perkara-perkara yang menjadi Akta itu perlu adalah kerana tindakan telah diambil dan tindakan seterusnya dirancang oleh sekumpulan manusia di dalam dan di luar Malaysia untuk menyebabkan kekerasan yang dirancang ke atas manusia dan harta menyebabkan ketakutan di kalangan sebilangan warga negara dan untuk mengambil alih kekuasaan negara melalui cara-cara membelakangkan undang-undang.

Maka di atas alasan keperluan mencegah tindakan seumpama itu telah memangsakan ramai pemimpin-pemimpin politik.

Keperluan mencegah kekerasan dan percubaan mengambil alih kekuasaan negara melalui kekerasan atau revolusi bukanlah semata-mata menjadi tanggungjawab kerajaan.

Setiap parti politil yang berdaftar dan halal di sisi Akta Pertubuhan serta kesanggupan ahli-ahlinya melibatkan diri dengan usaha-usaha parti itu di bidang tujuan yang dihalalkan mengikut saluran undang-undang itu tidak sekali-kali patut dianggap bahawa mereka itu mengancam keselamatan negara kerana kegigihan mereka menentang parti yang memerintah walaupun usaha mereka itu mengancam pengaruh parti-parti memerintah.

Adat demokrasi membenarkan pertumbuhan parti-parti politik dan ideologi-ideologi dan hak kebebasan bersuara, bergerak dan menyusun adalah hak-hak yang dipelihara oleh Perlembagaan Persekutuan - Fasal 10.

Maka menangkap dan menahan seseorang di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) hendaklah dilakukan dengan penuh cermat memandangkan penangkapan dan penahanan itu tidak tertakluk kepada proses pengadilan.

Persoalan mesti ditanyakan dengan jawapan yang penuh kepuasan samada seseorang yang hendak ditahan itu menyebabkan penyusunan kekerasan ke atas manusia dan harta benda dan penggulingan kerajaan melalui kekerasan.

Sekadar bercakap keras belum boleh ditakrifkan sebagai untuk menggunakan kekerasan terhadap manusia atau harta benda atau mahu menggulingkan kerajaan melalui kekerasan.

Aksi dan reaksi kepada sesuatu isu adalah permainan demokrasi dan mengutip pengaruh melalui penyampaian hujah dan menyusup ke sanubari pendengar sehingga dapat menerimanya dan menolak saranan lain-lain pihak adalah kesan daripada kebebasan yang dibenarkan oleh demokrasi.

Malangnya pihak-pihak tertentu telah menyamakan kerajaan yang memerintah itu dengan parti-parti yang mendukung kerajaan yang memerintah.

Sikap seumpama itu adalah wajar di dalam pemerintahan diktatur satu parti. Contohnya: Permusuhan kepada parti komunis adalah dianggap sebagai permusuhan kepada rakyat, kerajaan dan negara di dalam pemerintahan komunis.

Apabila dipadankan dengan pemerintahan demokrasi, sikap seumpama itu tidaklah sesuai kerana amalan demokrasi itu sendiri membenarkan turun naiknya parti-parti yang mendukung kerajaan, silih berganti diantara parti-parti yang halal itu.

Tugas parti-parti pembangkang adalah untuk menurunkan parti pemerintah dan di sebaliknya parti pemerintah bertugas untuk mengekalkan kerajaannya di dalam proses amalan demokrasi itu sendiri.

Maka terancamnya keselamatan parti yang memerintah adalah tidak sama dengan terancamnya keselamatan kerajaan (kerana kerajaan boleh turun naik di kalangan pelbagai parti) dan keselamatan negara.

Jika sesebuah kerajaan tidak berupaya membezakan diantara 2 jenis 'keselamatan' itu, maka wujudnya Akta seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri yang mempunyai 'sweeping power' tanpa batas itu akan terdedah kepada penyalahgunaan kuasa yang nyata.

Maka untuk mengatasi penyalahgunaan kuasa itu ada beberapa tuntutan yang wajar diberikan perhatian iaitu:

1) Penghapusan Akta itu sama sekali atau
2) Kuasa-kuasa mutlak tanpa batas itu dihapuskan atau
3) Proses ketetapan menentukan bahawa seseorang itu mengancam keselamatan negara diserahkan kepada penentuan Mahkamah dengan cara-cara pembuktian yang adil seperti yang digariskan di dalam Evidence Act dan CPC.

4) UNDANG-UNDANG TIDAK BERTEMADDUN.

MENAHAN seseorang atau menyekat kebebasan seseorang secara wenang adalah amalan yang dijalankan oleh undang-undang yang tidak beradap membelakangkan temaddun manusia.

Telah menjadi perjuangan semua bangsa mempertahankan kebebasan dan hak asasi manusia. Hak itu menjadi lebih penting lagi di dalam negara-negara yang menjadikan demokrasi sebagai teras pembentukan kerajaan.

Negara-negara demokrasi Barat kekal dengan temaddun kemanusiaan yang tinggi dan berjaya mengekalkan bentuk kerajaan demokratik kerana rakyatnya yakin bahawa kebebasan yang dilindungi oleh perundangan negara mereka itu memberikan kepuasan nyata kepada mereka.

Mereka menurunkan sesebuah kerajaan dan menaikkan sesebuah kerajaan yang lain di dalam proses mereka untuk mendapatkan kepuasan sesuai dengan kehendak dan tuntutan mereka.

Naik turunnya kerajaan demi kerajaan itu adalah adat biasa di dalam amalan demokrasi dan di situlah letaknya kekuatan dan keistimewaan amalan demokrasi itu.

Mahkamah mereka telah diberikan sepenuh kuasa untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan mereka tidak merungut di atas sebarang kesukaran di dalam bidang pendakwaan dan pembuktian.

Sekali-kali mereka tidak mencari jalan rengkas kerana wujudnya kelemahan di bidang pendakwaan dan pembuktian; kerana undang-undang itu sendiri akan membangun apabila kelemahan-kelemahan itu dapat diatasi. Mereka mengatasi pula bukan dengan mewujudkan undang-undang arbitrary (wenang) tetapi dengan memperbaikki standard pendakwaan dan pembuktian melalui proses biasa di Mahkamah.

Malangnya di Malaysia ini setiap kelemahan pendakwaan dan pembuktian telah cuba diatasi dengan meluluskan berbagai-bagai undang-undang yang menyempitkan skop keadilan, sehingga undang-undang itu sendiri boleh diletakkan di 'kandang orang salah.'

Dipandang dari sudut keadilan Islam; cara-cara sabit kesalahan seperti dikenakan melalui Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) ini amatlah keji.

Teori bahawa 'orang yang mendakwa hendaklah membawakan saksi (bukti)' adalah teori keadilan Islam yang lohor.

Keadilan Islam tidak membenarkan sama sekali seseorang itu dirampas hak asasinya dengan cara yang bathil. Islam menyanjung tinggi hak asasi manusia.

Maka dipandang atas apa sudut sekali pun, samada sudut demokrasi Barat atau sudut keadilan Islam, Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) Fasal 8 dan Fasal-Fasal yang berkaitan dengannya sama sekali tidak dapat dipertahankan.

Fasal 8 ISA itu patutlah dihapuskan kerana ia mewakili keadilan yang sudah ketinggalan zaman, yang telah dihapusklan dengan kedatangan Islam.

Tuntutan supaya dibebaskan tanpa syarat atau dibicarakan di Mahkamah kesemua mereka yang ditahan di bawah ISA kerana operasi Fasal 8 itu adalah tuntutan yang adil dan demokrasi sesuai dengan tuntutan dan ketemaddunan manusia yang mempunyai peradaban yang tinggi.

5) LEMBAGA PENASIHAT

SESEORANG yang dikenakan Perintah Tahanan oleh Menteri di bawah Fasal 8 (1) ISA boleh mengemukan rayuan kepada Lembaga Penasihat yang diwujudkan di bawah Akta - Fasal 11 (1).

Di dalam tempuh 3 bulan rayuan dikemukakan, Lembaga Penasihat boleh mengemukakan cadangan-cadangan kepada Yang DiPertuan Agong dan sebarang keputusan yang dibuat oleh Yang DiPertuan Agong adalah muktamad dan tidak boleh dirojokkan kepada Mahkamah.

Di bawah konsep 'Raja Berperlembagaan' kuasa sebenarnya terletak kepada Menteri yang berkenaan.

Lembaga Penasihat pula boleh mengadakan 'review' terhadap sesuatu kes itu dalam tempuh tiap-tiap 6 bulan sekali dan membuat cadangan-cadangan yang difikirkan munasabah.

Fasal 11 hingga 13 ini menampakkan seolah-olah wujudnya satu peranan daripada satu badan yang memberikan gambaran bahawa cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh badan itu boleh mempengaruhi ketetapan-ketetapan oleh Menteri.

Itu hanyalah teori yang tidak dapat dibuktikan di dalam bentuk amalinya.

Seseorang yang ditahan itu akan berterusan berkedudukan sedemikian di atas kehendak dan budi bicara Menteri walauapapun cadanganan yang dikemukakan oleh Lembaga Penasihat kerana cadangan-cadangan Lembaga penasihat itu tidak mengikat sebarang ketetapan oleh Menteri.

Jika Menteri ingin mengambil ketetapan membebaskan seseorang tahanan itu, beliau tidak juga terikat dengan cadangan-cadangan yang dibuat oleh Lembaga Penasihat.

Peranan Lembaga Penasihat hanya semata-mata 'advisory' yang tidak mengikat atau mempengaruhi sebarang keputusan Menteri.

Di dalam hubungan ini pertama yang dimainkan oleh 'Special Branch (SB)' yang juga bertugas menemui orang-oarang tahanan di dalam tempuh 6 bulan sekali lebih berkesan daripada Lembaga Penasihat.

Cadangan-cadangan SB boleh lebih mempengaruhi ketetapan Menteri.

Maka dari sini terbayanglah dengan penuh terserlahnya bahawa penahanan seseorang itu adalah berbentuk politik.

Diantara perkara-perkara yang boleh merombak pemikiran Menteri membebaskan seseorang itu adalah:

i) Kesediaan orang-orang tahanan itu meninggalkan ideologi pegangan mereka.

ii) Kesediaan orang-orang tahanan itu berkerjasama dengan pemerintah.

iii) Pengakuan-pengakuan (walaupun palsu) di atas kesilapan-kesilapan yang telah diambil oleh orang-orang tahanan itu.

iv) Lain-lain perkara yang menunjukkan bahawa kononnya orang-orang tahanan itu sudah 'insaf'.

Jika seseorang tahanan itu tetap mempertahankan pegangannya walaupun dengan hujah dan bukti yang agong, orang itu masih lagi belum pulih dan Menteri akan terus berpegang dengan perintah yang telkah dibuatnya walaupun seseorang itu terpaksa ditahan sehingga berpuluh tahun.

Inilah bahayanya memberikan kuasa yang sebegitu mutlak kepada seseorang tanpa meletakkan batasan-batasan bagi mengelakkan sifat kesewenangannya itu.

Warganegara yang berfikiran waras tidak harus menerima kediktaturan yang diwujudkan melalui saluran undang-undang. Menggunakan undang-undang menegakkan kediktaturan adalah 'jenayah moral' yang paling tinggi.

6) CADANGAN

BAGI sesiapa yang membaca dan meneliti Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) dan memadankan pula dengan amalan yang telah berlaku berasa yakin bahawa operasi Fasal 8 dan Fasal-Fasal yang bersangkutan dengannya adalah zalim, dan bertentangan dengan kemanusiaan dan hak asasi nanausia.

Tidak sesiapa yang cuba mempersoalkan betapa perlunya keselamatan dalam negeri diberikan perhatian untuk menjamin kestabilan negara tetapi tidak sesiapa juga yang mahu membenarkan kuasa yang begitu mutlak diletakkan di bahu seseorang Menteri yang boleh melakukan apa saja sesuka dan sekehendak hatinya.

Bukan semua Fasal-Fasal di bawah ISA itu yang bersifat 'aribitrary' dan wenang, oleh itu tidaklah dipersoalkan. Maka Fasal-Fasal yang memberikan kuasa mutlak seolah-olah negara ini sudah diperintah melalui dekri di bawah pemerintah 'police state' hendaklah dihapuskan.

Operasi penahanan seseorang tanpa perlu dibicarakan di Mahkamah baik di bawah Fasal 8 atau lain-lain Fasal atau tambahan Fasal-Fasal yang akan diperbuat dari masa ke masa hendaklah dihapuskan.

Penahanan seseorang tanpa bicara adalah undang-undang rimba (laws of the jungle) yang sudah lapuk.

Maka untuk mempastikan kemunasabahan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) itu, Fasal 8 serta Fasal-Fasal yang kuasa dan operasinya menyamai Fasal 8 hendaklah dihapuskan. Sekian.

CUCU: Hutan belantara pun tidak gunakan undang-undang rimba zaman dunia bertemddun ini.

Saturday, December 13, 2008

RAKYAT TIDAK LAGI SABAR - Ucapan Selamat Tinggal Umno/Bn Di Sana Sini

Assalamualaikum ...

DARI TAMPIN TUJU KE BENTUNG.
SINGGAH SELANDAR MEMILIH LALUAN;
BILA PEMIMPIN MELABA UNTUNG,
RAKYAT SEDAR MENGALIH HALUAN.

Itulah pantun kon kali ini ....

AGAK sudah lama rakyat terutamanya para pengundi menyedari kegagalan Kerajaan BN terutamnya pemimpin Umno untuk membangunkan taraf kehidupan rakyat bawahan kecuali beberapa kerat yang menjadi kroni mereka sahaja.

Namun rakyat masih bersabar dan terus bersama di setiap Pilihanraya Umum dengan harapan akan berlaku perubahan dimana begitu hebat dicanangkan oleh pemimpin Umno/Bn dalam setiap kali memancing undi dari pengundi terutamanya orang Melayu di kampung-kampung dan di rancangan-rancangan Felda!

Musim itulah berbagai bantuan dihulurkan terutamanya semasa Pilihanraya Kecil. Di masa itulah janji ditaburkan! Di masa itulah berbagai tohmahan dilemparkan pada parti-parti pembangkang.

Ada rakyat yang sedar dan bertindak bukan sahaja tidak mengundi BN tetapi keluar dari parti-parti kompenan BN menyertai parti-parti pembangkang. Ada juga yang terus menjadi ahli parti-parti kompenan BN tetapi mengundi parti-parti pembangkang.

Lama-lama retak menjadi rekah dan terbelah! Pilhanraya Umum ke 12 Mac 2008 lalu adalah tanda besar bermulanya keruntuhan Kerajaan BN. Rakyat sudah tidak sabar dengan kerenah Kerajaan BN yang semakin galak membuli rakyat.

Turunnya harga getah dan sawit yang begitu teruk walaupun dinaikkan beberapa bulan menjelang pilihanraya dan selepas pilihanraya. Harga barang yang melambung naik atas alasan Kerajaan BN bahawa berpunca dengan kenaikan harga minyak dunia tetapi bila harga minyak dunia turun mendadak, harga barang keperluan utama rakyat masih kekal diparas tinggi!

Pemimpin Umno/BN mencari berbagai dalih dan saranan agar rakyat dapat memberikan keyakinan kepada mereka. Rakyat disaran berjimat cermat sedang mereka terus bermewah dan melaksanakan pembaziran dan tidak menguntungkan rakyat bawahan yang derita dengan tekanan ekonomi kini.

Maka di sana sini mula kelihatan bagai kulat tahun cambah di musin hujan protes rakyat terutamanya ahli-ahli parti-parti BN. Mereka bukan saja meninggalkan parti-parti BN terutamnya Umno, malahan mereka sudah mula menumbuhkan cawangan-cawangan parti PAKATAN RAKYAT seperti PAS, PKR dan DAP.

Mengelabahnya pemimpin BN terutamanya pemimpin Umno lalu mereka berusaha untuk memecah belahkan PAKATAN RAKYAT. Berbagai usaha dilakukan. Ada rundingan, ada selaran, ada fitnah, ada ampu-ampu dengan beberapa parti PAKATAN RAKYAT.

Kalau dulu-dulunya pemimpin Umno di semua perengkat begitu fobia dengan PAS, kini mereka mula berjinak-jinak dengan PAS dan menyelar PKR dan DAP. Mereka menganggap PKR dan DAP sebagai penghianat negara. Ini semua bertujuan untuk melumpuhkan PAKATAN RAKYAT.

Usaha mereka lakukan ini hanyalah untuk mengaburi mata para ahli mereka disamping mereka mahu kekal berkuasa dan kekal mengaut keuntungan dari sokongan rakyat, Mereka mahu keutuhan PAKATAN RAKYAT pecah dan mereka akan menanggok di air keruh.

Namun penungguan untuk air itu keruh tidak berlaku, malahan air yang mengalir dari kesedaran rakyat itu bertambah jernih walaupun dikocak oleh buaya-buaya yang tidak senang dengan kejernihan air tersebut kerana si buaya-buaya binatang busuk dan jahat ini akan kelihatan arah mana hendak menyembar harta rakyat di tebing!

Rakyat yang terkapar-kapar dengan impian hidup di negara yang melaongkan demokrasi ini ada masanya diugut supaya tidak menentang Umno/BN. Berbagai agensi kerajaan digunakan untuk mengugut dan juga mengumpan bagi kemantapan kembali Umno/BN.

Sebenarnya rakyat semakin faham dan cerdik! Kesabaran selama ini hanya dalam penungguan dan hidup tenggelam timbul dengan subsidi dinikmati mereka yang tertentu saja membuatkan mereka bangun untuk mengucapkan selamat tinggal Umno/BN.

Anak-anak muda mula terasa kecuaian sengaja dan tak sengaja dilakukan oleh pemimpin Umno/BN terhadap mereka yang berkelulusan tinggi terkial-kial mencari pekerjaan dengan hutang pinjaman yang menunggu untuk dituntut bayar, kini mereka memulakan langkah yang membimbangkan pemimpin Umno/BN.

Kenapa pemimpin Umno/Bn amat gelisah dengan keadaan yang berlaku kini? Adakah mereka akan tewas dan kehilangan kuasa? Adakah mereka bimbang mereka tidak akan dapat semewah yang mereka kecapi sekarang ini? Adakah mereka amat takut kroni-kroni mereka juga akan turut lingkup?

Rakyat kini sedang melihat dengan teliti usaha yang dilakukan oleh pemimpin parti-parti PAKATAN RAKYAT untuk rakyat mengecapi kehidupan yang sejahtera, aman, adil dan berkebajikan! Sokongan mereka mula diberikan kepada PAKATAN RAKYAT sebagai pilihan menggantikan Umno/BN!

CUCU: Menunggu tumbangnya sebuah kerajaan yang angkuh ....Wednesday, December 10, 2008

KUALA TERENGGANU PANAS! - Taktik Jahat Umno/Bn Bermula ....

Assalamualaikum ...

PAK MAIL MENGETAM PAPAN,
PAHAT JATUH ATAS ATAP;
MATA KAIL BERCANGKOK UMPAN,
BILA DISENTUH MANGSA DIRENTAP!

Itulah pantun kon hari ini ....

NAMPAKNYA Pemimpin Umno/Bn sudah mula mengeluarkan kenyataan nakal untuk mengusik geraklaku di Piliharnya Kecil Parlimen Kuala Terengganu.

Sudah ada pemimpin Umno Terengganu menyatakan bahawa akan berlaku pergaduhan di Pilihanraya Kecil Parlimen Terengganu dengan membuat andaian dimana orang-orang PAS akan menghentam sama sendiri kemudian menuduh orang Umno/Bn yang membuat angkar!

Andaian ini jika diterbalikkan bagaimana? Lazimnya di beberapa Pilihanraya Kecil yang selalu membuat angkara ialah para petugas Umno yang memang bertugas membuat gangguan kemudian bertindak 'baling batu sembunyi tangan!'

Kekacauan yang merosakkan demokrasi di negara ini kerap berpunca dari tindakan Umno/Bn. Antara contoh yang boleh diingati lagi ialah semasaa Pilihanraya Kecil Parlimen Padang Terap, Kedah di tahun 80an dulu! Apa yang berlaku di Felda Lubok Merbau masih teringat lagi oleh semua orang samada PAS atau Umno! Sebaik sahaja Najib Razak meninggalkan tempat ceramah di Felda tersebut maka berlakulah pergaduhan antara PAS dengan Umno yang mengakibatkan seorang PAS meninggal dunia akibat pergaduhan tersebut!

Sebelum trajedi itu memang petugas PAS sentiasa diganggu! Tetapi petugas PAS sentiasa mengalah. Pengundi mula menghurmati cara PAS. Akhirnya petugas PAS diperlakukan lebih kasar lagi dan Felda Lubok Merbau dipagari dan diawasi hingga ke hari pengundian oleh pasukan polis. Yang terkepung ialah mereka di dalam markas PAS.

Kini diandaikan lagi Kuala Terengganu Panas! Demikian Syed Hamid selaku Menteri Dalam Negeri memberikan pendapatnya. Alasannya kerana orang luar ramai bertumpu ke Parlimen rebutan itu! Apakah akan ada syarat dari SPR tidak mengizinkan mereka yang beralamat selain alamat Kuala Terengganu memasukki Parlimen Kuala Terengganu dalam masa Pilihanraya Kecil nanti?

Kalau begitu bukan sahaja ahli PAS dan PAKATAN RAKYAT tidak boleh menjejak kaki ke Parlimen Kuala Terengganu, ahli Umno/Bn juga tidak boleh menjejakkan kaki ke situ termasuklah juga Pak Lah, Najib, malahan Syed Hamid sendiri! Kecuali alamat mereka beralamatkan di Parlimen Kuala Terengganu.

Kalau tidak kenapa diandaikan panas? Oh ya! Ini pancingan dari Menteri Dalam Negeri! Kalau panas tentulah datang dari api yang kecil menjadi marak! Adakah Syed Hamid mahu memadamkan api kecil itu dengan menghantar seberapa ramai anggota polis berpakaian seragam dan pakaian biasa bertugas di sana?

Jika polis sudah ramai ke Parlimen Kuala Terengganu, pasti kerja petugas Umno/Bn senang sedikit! Maklumlah nak upah kerja bukan mudah dalam keadaan ekonomi tengah meruncing ini. Oleh itu mereka yang boleh dikerah akan dipergunakan untuk mempastikan kemenangan Bn di Parlimen Kuala Terengganu!

Pengundi di Parlimen Kuala Terengganu bagaikan mahu ditakut-takutkan! Tetapi rata-rata mereka faham! Rakyat sedang menuju Perubahan Baru! Perubahan itu pada awalnya ialah menyekat keangkuhan Umno/Bn selama ini. Kemenangan Parti Keadilan Rakyat mewakili PAKATAN RAKYAT telah mampu menumpulkan taring keangkuhan Umno/Bn di Pilihanraya Kecil Permatang Pauh. Semangatnya akan menjalar ke Pantai Timur dengan PAS mencabar keangkuhan Umno/Bn.

Pengundi Parlimen Kuala Terengganu mampu membuktikan bahawa Umno/Bn tidaklah gagah untuk mengeliru dan membohongi rakyat! Belang keberanian pengundi Parlimen Kuala Terengganu akan menjadi mata rantai untuk membelengu ketidak adil pentadbiran Umno/Bn yang mana pemimpinnya tidak mempedulikan kesusahan rakyat dengan harga barang melambung sedangkan pendapatan amat berkurangan!

CUCU: Tunggu serangan media perdana terhadap PAKATAN RAKYAT!

Sunday, December 7, 2008

APA CERITA GETAH DENGAN SAWIT - Rakyat Resah ! Harga Menjunam ! Umno/Bn Diam

Assalamualaikum ...

DARI MENTAKAB MENUJU ROMPIN,
MENCARI BUNGA TUMBUH MELATA;
PEMIMPIN BERCAKAP TAK SERUPA BIKIN,
RAKYAT TERPINGA MENGUBAT DERITA.

Itulah pantun kon kali ini ....

TAK sampai setahun berlalu, 129 ahli Parlimen BN telah mengundi usul menyokong kerajaan menaikkan harga minyak dan barang. Sementara 78 ahli Parlimen PAKATAN RAKYAT membangkang. Maka keputusannya BN menang! Menang diatas penderitaan rakyat! Walaupun BN melaongkan slogan Tradisi Membela Rakyat!

Dengan 129 undi itu maka pemimpin kerajaan menyatakan, rakyat bersetuju dengan kenaikkan harga minyak dan harga barang! Maka kenaikkan harga minyak petrol/diesel yang mendadak menbuatkan rakyat mula hingar-bingar!

Lalu harga getah dan sawit dinaikkan mendadak saehingga ke angka bagi sawit RM 800.00 setan dan getah RM 4.70 sekilo.

Rakyat mula terlupa dengan ketinggian harga petrol/diesel dan harga barang keperluan. Rakyat bergelora hidup dengan kemewahan! Pemimpin Umno/Bn menepok dada bahawa merekalah juara memewahkan rakyat!

Rupa-rupanya kenaikan harga getah dan sawit cuma seketika saja. Ianya jatuh menjunam hingga ke paras bagi sawit RM 225.00 setan dan getah Rm 1.25 sekilo. Rakyat terkejut sakan. Pemimpin Umno/Bn yang mendabik dada sebagai pejuangan rakyat sepi sesepi sepinya. Tanpa bicara dan dailog dalam hal kejatuhan mata pencarian besar rakyat itu.

Harga barang keperluan tetap diparas yang tinggi - kerana 129 ahli Parlimen BN menyokong kenaikkan tersebut. Walaupun harga petrol/diesel turun sedikit namun rakyat tetap gelisah dengan harga barang keperluan yang mahal sedangkan harga getah dan sawit menjunam jatuh!

Mana dia 129 ahli Parlimen BN yang berani menyokong menaikkan harga petrol/diesel hingga menjadikan harga barang keperluan melambung tinggi dalam kegelisahan rakyat ini?

Mengapa 129 ahli Parlimen BN yang bangga dengan slogan Tradisi Membela Rakyat itu tidak membuat usul mendesak kerajaan menaikkan harga getah dan sawit dan menurunkan harga barang keperluan?

Jawapannya pemimpin-pemimpin Umno/Bn hanya cakap mengikut telunjuk golongan yang memberi kepentingan kepada mereka sahaja walaupun golongan itu kecil berbanding dengan rakyat yang ramai. Kerana itulah rakyat walaupun diam tetapi mereka kini telah mula sedar antara Umno/BN dengan parti-parti PAKATAN RAKYAT!

Pemimpin Umno/Bn hanya cakap tak serupa bikin. Tradisi Membela Rakyat hanya slogan kosong yang melenakan rakyat dalam mimpi sedangkan realitinya pemimpin-pemimpin Umno/Bn mengaut untung bertimbun membena kehidupan yang mewah bersama kroni mereka!

Bagi pemnimpin Umno/Bn, lantaklah rakyat nak jadi apa tapi bila menjelang pilihanraya nanti rakyat akan didampingi dengan huluran rasuah yang dinamakan subsidi/hadiah sebagai memancing undi menggunakan wang negara hasil titik peluh rakyat yang menderita!

CUCU: Cari getah jelutung untuk getah burung mandi!

Wednesday, December 3, 2008

UNDANG-UNDANG RIMBA DI NEGARA DEMOKRASI !!!

Katakan
TIDAK ! TIDAK ! TIDAK !
pada
I S A

Amat Bertentangan Dengan
Kehendak Sebuah Negara Demokrasi

AWAS
Mereka Yang Melaksana Dan
Mempertahankannya
adalah
MANUSIA YANG TIDAK BERTEMADDUN
FIKIRAN
DAN TINDAK TANDUKNYA


NGO KRONI UMNO/BN KABURI RAKYAT- Menghidup isu untuk menekan Pak Lah!

Assalamualaikum ...

GALAH BERAKIT DI KUALA KAUNG,
TEMPURUNG TAMPUNG SELUANG BADAR;
SALAK DI BUKIT GEMA DI GAUNG,
RIBUT DI KAMPUNG TAK SIAPA SEDAR.

Itulah pantun kon hari ini!

CHUA Soi Lek menjadi kecaman anika NGO dan individu serta media massa. PPP juga diselar! Gerakan dan MCA juga tidak ketinggalan sama dihujani oleh anika kata yang ada masanya kurang sofan dan biadap tidak berbudayakan budaya tutur sebuah negara yang hebat satu masa dulu di alam Melayu!

Sehingga ada diantaranya hendak membawa ke mahkamah! Polis pun dah campur menyiasat sama untuk bekas menteri Bn itu atas akta hasutan.

Kegawatan sedang melanda negara dengan isu macam-macam: ISA, Ketuanan Melayu, nak lompat parti, itu ini macam-macamlah!

Yang tersingkir dari Umno pun diputuskan. Yang digantung keahlian pun dinyatakan. Ertinya memang hujung-hujung tahun ini dan dijangka awal-awal tahun 2009 hujan-hujan kerenah politik tanah air terutamanya Umno/Bn agak lebat sehingga bulan Mac!

Semuanya nak menutup cerita yang lebih besar! Nak mengalih pandangan dan pemikiran rakyat dari isu yang besar kepada isu yang diada-adakan dan mudah dipadamkan!

Isu Raja Petra di mahkamah yang akan menyinggung isteri Najib! Isu Politik Wang! Isu Rasuah pembelian helikopter dan kapal selam. Isu pembunuhan Altantuyya yang masih menjadi tanda tanya! Isu harga minyak turun sedangkan harga barangan keperluan masih melambung tinggi!

Isu perbalahan pemilihan Umno! Isu perentapan peralihan kuasa yang dah jadi berebut kuasa! Isu PKR nak ke Putrajaya! Isu Sabah dianak tirikan! Isu Serawak nak menghadapi Pilihanraya umum DUN.

Isu yang amat dirasai oleh rakyat bawahan ialah isu harga getah menjunam turun dari Rm 4.80 ke paras Rm 1.60 sekilo! Isu harga sawit dari Rm 900.00 menjunam ke Rm 125.00 setan!

Yang lebih jelas lagi ialah isu peralihan kuasa Pak Lah ke Najib. Kuasa Presiden Umno sudah jelas diperolehi Najib! Kuasa Perdana Menteri - tunggu Mac 2009 - belum tentu lagi! Oleh itu isu yang ditimbulkan oleh Chua Soi Lek, PPP, Gerakan dan MCA amat diperlukan oleh Najib!

Isu ini akan menggegarkan Kerajaan Umno/Bn yang kini diterajui oleh Pak Lah! Isu ini menjadi bahan penekan yang amat berat untuk dipikul oleh Pak Lah! Najib bagaikan tidak sabar untuk mengambil alih Perdana Menteri Malaysia sebelum Mac 2009!

Apakah Najib bimbang jika kroninya akan banyak yang kalah di pemilihan Umno Mac 2009 nanti? Bila Pak Lah tertekan, maka dia akan melepaskan beban lalu Najib memperolehi dengan mudah dan cepat Presiden Umno dan Perdana Menteri Malaysia di penghujung Disember 2008.

Masa itu kedua-dua kuasa sudah ada di tangan. Taming Sari dan Pamong Sari ada di tangan Tuah. Taming Sari (bersarung) Pamong Sari (tidak bersarung kerana panjang). Siapakah mahu membicarakan tentang si Tuah ini tak elok-tak eloknya?

Kerana itulah isu-isu yang pernah menyemarak tiba-tiba hilang begitu saja dipersada umum dan diselubungi oleh isu mempertahankan ISA, mencabar Ketuanan Melayu, nak keluar dari BN. Ianya seakan-akan sengaja digemburkan untuk publisiti oleh NGO-NGO upahan pihak tertentu dalam Umno/BN.

Perbicaraan rakyat tentang ekonomi hilang! Tentang keadilan di mahkamah hilang! Tentang Rasuah hilang! Tentang Politik wang hilang! Rakyat kehilangan arah bagaikan pemburu yang leka dengan salakan anjing di bukit sedangkan ribut melanda di kampung halaman mereka!

Rakyat akan berbuat sesuatu yang akhirnya Umno/Bn menerima padahnya! Rakyat hari ini bukan rakyat 30 ke 40 tahun dulu, terpesona dan terpukau dengan isu-isu komunis, makan ubi kayu zaman Jepun, Bintang Tiga untuk Umno/Bn menghadapi pilihanraya umum.

Hari ini rakyat akan menentukan hala tuju mereka dengan berdiri bukan diatas perkauman! Tetapi di atas kerakyatan! Pemikiran rakyat Malaysia yang berbagai kaum ini sudsah mulai disatukan oleh PAKATAN RAKYAT - Maka hala tuju masa depan negara di tangan rakyat setiap Pilihanraya Umum mengikut lunas demokrasi untuk memihak kepada BN semakin luntur!

Teriakan suara rakyat suara keramat - perjuangan rakyat untuk rakyat adalah wadah perjuangan yang dibawa oleh PAS - PKR - DAP dalam PAKATAN RAKYAT!

Paluan tong kosong dan asap dari sabut kelapa Umno/Bn tidak akan dapat memekakkan telinga dan mengkaburkan mata rakyat untuk mendengar dan melihat apa yang berlaku dan dilakukan oleh pemimpin Umno/Bn terhadap rakyat. NGO yang menjadi kroni Umno/Bn tidak akan berpanjangan perjuangan mereka! Habis saja sajian upahan, maka diucapkan "cukup sampai di sini ....."

CUCU: Pesan datuk, jangan percaya sangat pada anjing pemburu!

Friday, November 28, 2008

Citrapurba : TOK RAJA VS PENGHULU SUAMI ISTERI

Assalamualaikum ....

ULIT-ULIT MENCARI USUL,
DAPAT USUL SAKA MERASUK;
BENGKAK KULIT KERANA BISUL,
PECAH BISUL NANAH MEMBUSUK !

Inilah pantun kon kali ini ....

TOK Raja (bukannya Sultan) yang pernah ditangkap dan dikurung dalam kandang Hukum Tanpa Dakwa dan baru saja dilepaskan kemudian dipanggil untuk dibicarakan atas dakwaan menaburkan fitnah terhadap Penghulu dan isterinya yang bakal menjadi Tok Demang di negara Seantara Habat.

Berhajatlah Tok Raja kepalanya botak badannya bulat itu untuk memanggil saksi-saksi sebagai menguatkan hujjahnya bahawa dia tidak menaburkan fitnah tetapi sungguh-sungguh apa yang dikatakannya di hadapan hakim Kancil.

Antara saksi-saksinya ialah pengawal-pengawal kampung yang dikatakan pernah menjadi pengawal khas kepada Penghulu dan isterinya yang dikatakan difitnah oleh Tok Raja.

Bagi rakyat jelata yang dengu dan pengampu dalam negara Seantara Habat ini tidak ada apa-apa yang dikhuatirkan oleh Penghulu kerana taraf Penghulu dan bakal menjadi Tok Demang akan memainkan peranan penting dengan kuasa yang ada mampu menghalang pengawal kampung tersebut dari dijadikan saksi melalui keputusan hakim Kancil.

Sebaliknya jika hakim Kancil ini berdiri sebagai si cerdik yang tak ikut telunjuk si rakus, lalu mengizinkan permintaan Tok Raja, maka apa akan jadi dengan Penghulu dan isterinya yang ada bisul di kulit mereka?

Rata-rata rakyat menunggu dengan penuh debaran sambil menutup hidung kerana bisul yang membengkak di kulit, dah merah menyala, menunggu tergesel sedikit dengan jari lalu mata bisul itu pun pecah dan nanah melambak keluar dengan bau yang busuk.

Nanah yang busuk itu datang dari bisul yang pecah dan terus memekong kerana Penghulu dan isterinya menghidap kencing manis!

Ada juga nanti rakyat yang tertanya-tanya, bau hanyir busuk pekong ini dari mana? Kerana rakyat itu yang leka dibuai mimpi menunggu Penghulu menjadi Tok Demang negara Seantara Habat.

Apa pun rakyat fikirkan tidak sama dengan apa yang Penghulu dan isterinya fikirkan! Mereka terpaksa mencari ramuan melelapkan mata untuk tidur sebelum berundur atau diundurkan!

Tok Demang yang ada kini fikirannya pun tak boleh dibaca juga. Walaupun taringnya dah tumpul dan akan tanggal tak berapa lama lagi namun kukunya masih ada dan masih tajam, macam jugalah Tok Demang Tua! Pekap-pekap dada lantang juga bersuara!

(Cerita purbawara ini tidak ada kena mengena dengan manusia yang hidup atau pun yang dah mati - ianya diriwayatkan kepada anak cucu yang hujung minggu tidur di rumah pusaka peninggalan nenek moyang)

CUCU: Ingat pesan Tok Kedu - Bangkai boleh ditudung tapi bau busuknya meresap seisi kampung!

Tuesday, November 25, 2008

OH MALAYSIA TANAH AIR KU !!!!!

TENUNG-TENUNG!
RENUNG-RENUNG!
HATI DI DALAM BERKATA APA?????

CUCU: Pesan pada anak cucu! Jangan buat begitu!

Monday, November 24, 2008

POLITIK WANG & RASUAH UMNO - Dr. M Tak Percaya NajibAssalamualaikum ...

IKAN TENGGIRI IKAN TODAK,
KETAM BATU DI DALAM BUBU;
TOLEH KIRI KANAN PUN TIDAK,
MANA SATU PILIHAN KALBU?


DR. Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia membuat kenyataan terbuka yang mengejutkan juga ahli-ahli politik tanahair bila beliau menyatakan Najib tidak mampu membendung politik wang dan rasuah walaupun menjadi Presiden Umno dan Perdana Menteri.

Kenyataan terbuka ini tidak boleh dipandang remeh oleh ahli-ahli Umno dan juga rakyat Malaysia. Kerana ianya melibatkan rasuah dan politik wang! Najib tidak menggunakan apa-apa kerana telah menerima plan peralihan kuasa dan telah nyata akan menjadi Presiden Umno kerana menang tanpa bertanding. Perdana Menteri belum tentu lagi.

Namun kroninya yang sedang berhempas pulas harus diambil perhatian. Apakah Najib akan membiarkan kroninya menggunakan politik wang dan merasuah untuk memenangi sebarang jawatan yang dipertandingkan Mac 2009?

Adakah Najib akan melarang mereka menggunakan politik wang dan rasuah untuk membersihkan Umno kononnya?

Yang jelasnya politik wang dan rasuah sudah berakar umbi dalam Umno kian lama! Siapa saja yang memerlukan kedudukan dalam Umno disemua perengkat tidak boleh lari dari dua perkara tersebut. Ianya sudah menjadi amalan dan budaya Melayu Umno! Jika tiada rasuah, maka tak bermesyuaratlah Umno! Rasuah menjadi santapan utama Mesyuarat Umno!

Kalau kroni Najib tidak menggunakan rasuah dan politik wang. Mereka akan kalah. Najib menjadi Presiden yang tidak ada penyokong kuat dalam MKTnya. Apa akan jadi? Bila-bila boleh disingkirkan!

Kalau politik wang dan rasuah dibuat tutup mata sebelah oleh Najib untuk kroninya. Maka apa yang dikatakan oleh Dr. Mahathir Mohammad bukan saja tepat tetapi sah! Maka Najib tidak layak menjadi Presiden kepada satu parti yang mengamalkan politik wang dan rasuah!

Najib bagaikan makan buah kepayang, ditelan mabuk dibuang sayang!

Adakah bala ini yang membuatkan Pak Lah tidak mahu memimpin Umno?

Bila pemimpin Umno naik kerana politik wang. Maka masa depan menanti memerlukan wang. Oleh itu para pemimpin Umno mesti mencari sumber kewangan banyak yang akan digunakan dalam pemilihan akan datang. Samada mempertahankan atau mencabar jawatan dalam Umno.

Dari mana sumber itu? Pasti dari rasuah! Rasuah yang mudah untuk melonggokkan wang dan mudah ditaburkan!

Parti dan kerajaan akan diterajui oleh pemimpin yang mengamalkan politik wang dan rasuah! Bagaimana dengan rakyat? Jika rakyat memerlukan sesuatu maka rasuah mesti didahulukan! Jika tidak segalanya kempunan!

Wujudlah sebuah negara rasuah! Siapakah yang akan melabur di negara yang mengamalkan rasuah?

Saranan mantan Perdana Menteri 22 tahun mentadbiri negara itu dilihat sebagai satu kebimbangan akan kehilangan keyakinan rakyat terhadap Umno yang kini memang sudah mula kehilangan keyakinan dari rakyat.

Untuk membendungnya amat susah kerana ianya sudah menjadi darah daging Umno! Oleh itu peralihan kuasa yang dilakukan oleh Pak Lah kepada Najib adalah satu kesilapan besar ataupun memang tak boleh apa-apa! Adakah tidak ada siapa dalam kepimpinan Umno itu yang tidak terlibat dengan politik wang dan rasuah untuk diserahkan oleh Pak Lah jawatan Presiden?

Siapa Presiden Umno yang mampu menerima saranan Dr. Mahathir tentang politik wang dan rasuah? Jawapannya mungkin tidak ada! Oleh itu apakala Najib menjadi Presiden Umno dan seterus Perdana Menteri Malaysia - Politik wang dan rasuah tidak akan hapus! Akar umbi Umno akan bercakap tentang politik bila ada wang dan rasuah. Ianya dijadikan budaya dan amalan warisan Melayu Umno.

Mereka yang tiada wang dan tidak mahu dengan budaya buruk itu akan diucapkan atau mengucapkan selamat tinggal Umno!

Para pentadbir negara akan terikut-ikut sama! Maka segala kesejahteraan rakyat terhakis dengan kehendak wang! Bagaimana dengan pelabur dari luar negara? Ahli Umno harus berfikir semasak-masaknya. Rakyat harus bertindak membendung budaya buruk yang dibawa oleh pemimpin Umno ini! Harus mencari pilihan yang lain ....

CUCU: Teringat-ingat Rm 540 juta komisyen kapal selam.


Saturday, November 22, 2008

DUIT! DUIT! DUIT! - DI MANA DUIT?

Assalamulaikum ...

BUKIT LUIT SUNGAI PUN LUIT,
TANAH RENDAH KOLAM KELI;
MULUT DUIT TANGAN PUN DUIT,
PERJUANGAN MUDAH DIJUAL BELI.

Itulah pantun kon kali ini ...

KINI kedai kopi dan dewan orang ramai (balairaya di kampung) sudah lengang dengan perjumpaan. Tidak ada lagi jamuan di bandar sederhana atau pekan kecil. Penentuan siapa yang terajui parti dari cawangan hingga ke bahagian sudah ditentukan. Perwakilan cawangan pun dah tak dilayan lagi dengan kereta mewah menjemput ke rumah. Ada antaranya sudah kira duit sen saja.

Ada juga yang masih mewah lagi terutamanya mereka yang memenang perwakilan ke PWTC. Meraka jarang nampak muka di kedai-kedai kopi. Ke mana mereka? Cari duit ke ?

Dari meja sebelah kedengaran rungutan (pastinya ahli Umno): "Tak reti nak cakap sekarang, tak pasal-pasal dia tu jadi perwakilan ke Kuala Lumpur! Duit tulah!"

Masa dulu pun si manusia ini jugalah yang berkata: "Siapa nak undi kena banyak duit! No money no vote!"

Awal detik pemilihan cawangan hingga ke peringkat bahagian cerita duit saja. Cakap tentang dasar perjuangan, apa yang bakal diperjuangkan hanya menjadi topik sampingan saja!

Duit dan jamunan tidak boleh dipisahkan untuk mendapatkan undi!

Bagimana pula duit memainkan peranan untuk kemenangan jawatan-jawatan: Timbalan Presiden? Naib-Naib Presiden? Ketua Pemuda? Ketua Wanita? Naib Ketua Pemuda? Naib Ketua Wanita? MKT yang begitu banyak calon-calonnya.

Jika duit memainkan peranan kemenangan jawatan-jawatan tersebut, maka penuhlah poket perwakilan-perwakilan bahagian yang datang ke PWTC dari seluruh pelusuk tanahair dengan duit kecuali Serawak.

Calon-calon yang menang ialah: Calon-calon yang banyak menghulur duit!

Matlamat perjuangan parti untuk agama bangsa dan tanahair hanya tinggal dalam cantuman bibir atas dengan bawah saja sedang poket sudah penuh dengan duit! Yang melaburkan duit akan berusaha mencari lebih banyak lagi duit untuk gantinya dan bersiap sedia untuk akan datang!

Ketua-ketua cawangan akan berhempas pulas menjaga anak buahnya yang juga mahukan duit kerana mereka tahu perjuangan kini hanya boleh dibeli dengan duit! Menurut penganalisa yang tak bertauliah di kedai kopi: Pemilihan kali ini amat besar menggunakan duit! Akan datang macam mana?

Ahli Umno di kampung-kampung sibuk dengan bercakap Ketuanan Melayu (mereka sendiri pun tak tahu apa bendanya) yang digemburklan oleh pemimpin mereka, Pemimpin Umno sibuk cari dan hulur duit pada orang tertentu untuk mendapatkan kedudukan dalam parti!

Seorang bekas Ketua Cawangan Umno kampung yang dah lama tersingkir berkata: Umno firma perniagaan! Perwakilan adalah pelaburan! Perjuangan parti hanya omong-omongan!


CUCU: Pernah jual pucuk paku untuk dapatkan duit.

Friday, November 21, 2008

PRIHAL PENGHULU DGN JANDA MONGO

Assalamualaikum ...

SUNGAI RENGIT MELINTASI LAKUM,
MENGAIL SELUANG BERSAMA TILAN;
BILA RINGGIT MENGATASI HUKUM,
RAKYAT BERJUANG MENCARI KEADILAN.

Itulah pantun kon kali ini.


MAKA bertambah panjanglah kisah pembunuhan Janda Mongo yang diriwayatkan oleh pengisah dar Lubok Kawah.

Kini Si Pendekar kepercayaan Penghulu sudah bebas dan sudah buat kenyataan terbuka di Pekan Sehari antaranya mengatakan Penghulu dan isteri Penghulu tidak terlibat dengan pembunuhan Janda Mongo. Malahan dia juga mengatakan Penghulu tidak pernah kenal akan Janda Mongo itu.

Lalu tertanya-tanyalah rakyat jelata termasuklah para pedagang dalam dan luar mukim. Siapakah yang punya angkar membunuh Janda Mongo? Kini 2 pengawal mukim yang dikatakan pernah menjadi Pengawal Penghulu terpaksa meerengkok dalam pasungan untuk menunggu dibicara dan dilepaskan seperti juga yang berlaku pada Pendekar.

Lantas itu amatlah risaunya Tok Demang yang kepala tadbir mukim kerana diura-urakan Penghulu ini akan menggantikannya sebagai Tok Demang yang banyak mengikut cakap bininya dengan mengumpulkan harta melalui komisyen. Ikut Suka Aku. Kebanyakan Tok-Tok Adil juga terpesona dengan kebendaan dan jawatan. Ada juga yang tidak terpesona tetapi tak boleh buat apa-apa! Lawan kena tukar atau dilucutkan jawatan! Tok-Tok Adil pun nak cari makan juga.

Kepala-kepala Pengawal pun 2X5 = 5x2 juga. Tok Dakwa pun lebihg kurang, lebih mengampu, kurang berwibawa! Nak buat macam mana, dunia dah terbuka. Kebendaan menjadi raja!

Memanglah Tok Demang rasa demam-demam asam! Para pedagang dalam mukim naikkan harga barang kerana pemerintah mukim juga naikkan harga kayu api sebagai bahan bakar utama. Sementara itu para pedangang dari luar mukim sedang teruja-uja, nak datang ke tidak melabur ke mukim yang undang-undangnya carca marba ini?

Kes pembunuhan Janda Mongo akan selesai tak lama lagi rasanya dengan keputusan lepas tangan begitu saja oleh undang-undang Mukim Carca Marba ini. Oleh itu orang luar mukim takut nak datang ke mukim ini, takut dicincang lumat kemudian buat aduan pada pemerintah carca marba. Jawapannya tak ada siapa yang bersalah kerana kata Tok Nikah Kawin filem Musang Berjanggut: Undang-undang itu kita yang buat!

Ertinya mengikut selera siapa yang jadi kepala memerintah dalam mukim itu? Tok Demang mula merasakan tersilapnya melepaskan secara tidak langsung jawatan Tok Demang pada Penghulu yang dikatakan oleh periwayat-periwayat hikayat pernah berjahat dengan beberapa wanita hebat dan terkenal dan bercinta dengan Janda Mongo tersebut.

Nak buat apa? Nasi sudah menjadi bubur! Serah pada rakyatlah menentukannya. Tapi kalau rakyat juga pandang emas perak temaga suasa! Dudiuk deritalah dalam mukim yang undang-undangnya carca marba ini!

(Cerita ini hanya rekaan semata-mata, tidak ada kena mengena dengan yang hidup atau pun yang mati - Diharapkan tidalk ada yang terasa pedas kerana makan cili - Ianya untuk melenakan cucu kon yang selalu menangis bila nak tidur)

CUCU: Suka sambung cerita dari Semangat Lubok Kawah.

Jika ada masa terluang:
Layarilah

http://tokperan.blogspot.com


Sunday, November 16, 2008

5 TANDA ? ALTANTUYYA ....

APA? SIAPA? KENAPA? DIMANA? BAGAIMANA?

5 pertanyaan di atas bermain di kepala rasanya bukan kon saja tetapi boleh dikatakan seluruh rakyat Malaysia yang berakal waras.

BABAK 001
1) Apa kehebatan Altantuyya?
2) Siapa sebenarnya Altantuyya?
3) Kenapa Altantuyya datang ke Malaysia ini?
4) Di mana Altantuyya berada semasa di Malaysia ini?
5) Bagaimana Altantuyya masuk ke Malaysia ini?

BABAK 002
1) Apa Altantuyya hajatkan datang ke Malaysia ini?
2) Siapa yang Altantuyya jumpa?
3) Kenapa Altantuyya jumpa orang itu?
4) Di mana Altantuyya berjumpa dengan orang itu?
5) Bagaimana Altantuyya boleh jumpa orang itu?

BABAK 003
1) Apa yang berlaku bila Altantuyya jumpa orang itu?
2) Siapa yang bawa Altantuyya jumpa orang itu?
3) Kenapa Altantuyya hilang lepas itu?
4) Di mana Altantuyya berada semasa hilang?
5) Bagaimana keadaan Altantuyya bila ditemui?

BABAK 004
1) Apa bukti Altantuyya dibunuh?
2) Siapa yang membunuh Altantuyya?
3) Kenapa Altantuyya dibunuh?
4) Di mana Altantuyya dibunuh?
5) Bagaimana pembunuhan Altantuyya terbongkar?

BABAK 005
1) Apa faktor utama 3 orang terlibat?
2) Siapa yang libatkan mereka?
3) Kenapa rekod kemasukan Altantuyya tiada?
4) Di mana tempat keluarga Altantuyya mengadu?
5) Bagaimana mahkamah membicarakan tertuduh?

BABAK 006
1) Apa senjata yang membunuh Altantuyya?
2) Siapa sms dengan peguam tertuduh?
3) Kenapa orang itu hubungi peguam?
4) Di mana orang itu berada sekarang?
5) Bagaimana dari 3 tinggal 2 tertuduh?

Kepala kon pening! Perunding Politik lepas. 2 anggota polis yang setia dibicarakan terus! Apa pasal 2 anggota polis sanggup bunuh Altantuyya? Ada hutang ke? Cemburu ke? Marah tak dilayan diMonggolia ke? Berebut komisyen kapal selam ke? Berebutkan anak ke?

Lagi pening kepala kon memikirkan siapa sebenarnya BUNUH wanita Monggolia yang tentu datangnya untuk bertemu seseorang di negara ini? Siapa orang yang Attantuyya nak jumpa itu?
Siapa? Siapa? Siapa? Selalu sangat bermain dalam kepala kon .......

Jawab dalam fikiran cara berhemah!

http://rp-semantan.blogspot.com

CUCU:Nak katok biawak tak pasal-pasal pun tak sampai hati!

Untuk seterusnya lawati:

http://tokperan.blogspot.com
Sunday, November 9, 2008

KALDAI DENGAN LOBAK - Cerita Dari Pondok Kecil Di Hujung Kampung

Assalamualaikum ...

TARIK UPEH DI TUJU KE BAGAN,
TEMPUH SELAMAT PENUH DUGAAN;
BIBIR BERBUIH MENYEBUT PERJUANGAN,
HATI TERSEMAT DENGAN KEBENDAAN.

Itulah pantun kon kali ini.


SI TUAN kaldai amat susah hati. Rata-rata dah tahu kaldai bukan saja binatang yang amat bodoh tetapi juga amat pemalas. Kerana itu si tuan kaldai amat susah hati untuk mempergunakan kaldai semada sebagai tunggangan ataupun pembawa beban!

Lantas beberapa tuan kaldai duduk berbincang mengatasi masalah yang mereka hadapi. Ada yang mencadangkan disembelih saja kaldai mereka. Pastilah pupus kaldai kerana habis disembelih.

Ada juga yang mencadangkan dijual saja ke pasar! Sudah tentu pasar penuh sesak dengan kaldai dan tidak ada siapa pula yang nak membelinya kerana mereka juga tahu kaldai binatang yang pemalas dan bodoh!

Ada juga yang mencadangkan supaya mereka menggunakan rotan. Ohhh tidak! Itu menampakkan kezaliman. Apa kata dunia menganiaya binatang yang bodoh dan malas?

Bersuaralah seorang tuan kaldai. Dia adalah antara pemimpin kepada tuan-tuan kaldai. Pada mereka inilah letak prinsip perjuangan Ketuanan Tuan Kaldai. Jangan salah sangka, bukan ketuanan kaldai! Ketuanan Tuan Kaldai!

"Si bodoh selalunya mengikut saja, tetapi kerana malas, ianya tak mengikut apa yang diarahkan! Cuma si bodoh ianya tak boleh berfikir panjang dan matang! Si malas menunggu yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek, ertinya subsidi dan bantuan, lebih tepat lagi bolehlah dikatakan sogokan, cuma jangan disebut rasuah! Salah!" Kata si pemimpin Ketuanan Tuan Kaldai!

Menyahut salah seorang dari pemimpin tersebut, "kalau macam tu teruk juga kita, asyik nak sogok aja!"

"Sogok dengan caranya," sambil tersenyum pemimpin Ketuanan Tuan Kaldai menjawab, "jangan kita berhabisan, si bodoh dan si pemalas lazimnya sentiasa mengharap, pengharapan itu kita berikan dan kita pergunakan sebaik mungkin."

Lalu bersepakatnya semuanya untuk memperbodohkan lagi si kaldai yang sudah berketurunan menjadi tunggangan dan alat pengangkutan. Ditambatlah kayu panjang yang melebihi had kepala kaldai seperti joran pancing ke depan. Lalu digantung isi lobak yang menjadi kegemaran kaldai memakannya.

Apatah lagi kaldai pun mengharapkan untuk dapat makan lobak yang bergantung di depannya itu lalu berjalanlah ia tanpa payah ditarik atau ditolak dengan membawa bebanan yang berat. Tuan kaldai hanya membetulkan tali arahnya saja untuk ke kiri atau ke kanan. Kaldai terus melangkah tanpa henti untuk mendapatkan lobak kegemarannya yang bergantung di depannya sepanjang perjalanan!

Tersenyumlah tuan-tuan kaldai lalu memuji pemimpin Ketuanan Tuan Kaldai kerana memberikan idea yang menyenangkan mereka menggunakan kaldai untuk terus berkuasa dan kaya raya!

(Cerita ini tidak ada kena mengena dengan manusia dan binatang samada yang masih hidup ataupun yang sudah mati - hanya cerita biasa untuk anak cucu kon menghayatinya supaya tidak menjadi kaldai dengan lobak.)

CUCU: Teringat nasib bangsaku dengan DEB!

Nota: Jangan ketinggalan melayari blog kon lagi satu. (http://tokperan.blogspot.com)

Monday, November 3, 2008

IMPIAN 2 EKOR KUCING - Drama Pendek Dari Pondok Kecil Di Hujung Kampung

Assalamualaikum ...

POHON SENA DAUNNYA RIMBUN,
TANAM DI TEPI KEDAI CINA;
SI KAYA LENA HARTA BERTIMBUN,
SI MISKIN DIBUAI MENJAMAH HINA.

Itulah pantun kon hari ini ...

KISAH ini bermula di sebuah pekan sahari dalam sebuah bandar kecil di sebuah negara yang berslogankan makmur! Ertinya nama negeri tu Makmur. Letaknya entah di mana. Cari dalam peta memang tak jumpa tapi ianya ada dalam dunia ini.

Dalam kesibukan manusia beranika jenis hala tujuannya, maka bertemulah 2 ekor kucing di kesibukan pekan sahari itu. Seekor kucing asrama dan seekor lagi kucing pasar. Kedua-duanya amat bangga menjadi rakyat di negeri yang makmur itu.

SKRIPNYA BEGINI.


SETELAH PANDANG MEMANDANG AKHIRNYA MERAPATKAN DIRI BERTEMU MUKA.

KCG PASAR: Apa khabar? Dari mana?

KCG ASRAMA: Khabar Baik! Dari asrama. Saja jalan-jalan! Awak dari mana?

KCG PASAR: Dari pasar, tak jauh dari sini. Jalan-jalan juga.

LALU KEDUA-DUANYA BERJALAN-JALAN DARI LORONG GERAI KE LORONG GERAI DI PEKAN SAHARI TERSEBUT MELINTASI CELAH-CELAH KAKI ORANG RAMAI. AKHIRNYA SAMPAI DI KAWASAN PARA PENJUAL IKAN.

KCG ASRAMA: Hoiiii!! Ikan baru-baru nampaknya!

KCG PASAR: Ahhhh! Awak ni gopoh sangat memuji! Awak tahu tak. Koi tinggal di pasar. Moden dan canggih! Ikan-ikan yang ada di situ semuanya baru-baru belaka dari laut! Pilih sajalah yang mana suka! Di sini sudah kelas kedua ketiga ikan-ikannya!

KCG ASRAMA: Ehhh!!! Betul ke?

KCG PASAR: Kalau tak betul mari pergi tengok!

MELANGKAHLAH KUCING ASRAMA MENGIKUT KUCING PASAR MENUJU KE PASAR MODEN. SAMPAI DI PASAR TERSEBUT KEDUA-DUANYA MEMERHATI PADA GERAI-GERAI YANG BERSUSUN JENIS IKAN DI ATAS MEJA BATU BERSALUT MAR-MAR.

KCG ASRAMA: Amboi!!! baru-baru belaka ikan di sini! Matanya masih bersilau! Hebat! Hebat tempat tinggal awak! Tentu enak ikan yang awak makan.

KUCING PASAR TERSENGEH-SENGEH KENA PUJI.

KCG ASRAMA: Tunggu apa lagi! Kita ambil seekor untuk nak rasa.

KEDUA-DUANYA MELOMPAT KE ATAS MEJA UNTUK MENCAKUP SEEJOR IKAN KEMBUNG YANG MASIH SEGAR. TAPI TAK SEMPAT NAK MEREPONGNYA DENGAN PANTAS PENYAPU MENGHINGGAPI KEDUA-DUANYA DILIBAS OLEH TUAN PUNYA GERAI TERSEBUT. PANTAS TERJUN KEDUA KUCING SAMBIL MENJILAT-JILAT BADAN YANG BARU SAJA KENA BELASAH PENYAPU TUAN IKAN ....

KCG ASRAMA: Kenapa kita jadi macam ni?

KCG PASAR: Itu bukan hak kita.

KCG ASRAMA: Hak kita di mana?

KUCING PASAR MELANGKAH DAN DIIKUTI OLEH KUCING ASRAMA KE ARAH TEMPAT MEMBUANG SAMPAH DI HALAMAN PASAR MODEN ITU. KEDUA-DUANYA PUN MENCAKUPLAH IKAN YANG DIBUANG KE SITU SETELAH BUSUK DAN PECAH PERUT.

KCG PASAR: Di sinilah makanan kita!

SETELAH SELESAI MAKAN LALU KUCING ASRAMA DENGAN RASA BANGGA MENYARANKAN.

KCG ASRAMA: Di sini semuanya ikan mentah! Ikut koi ke asrama! Lagi hebat ikannya!

MELANGKAHLAH KUCING PASAR MENGIKUT KUCING ASRAMA DENGAN SERIBU HARAPAN UNTUK MENGECAPI MAKANAN YANG HEBAT MENUJU KE SEBUAH ASRAMA DI PINGGIR PEKAN KECIL ITU. SAMPAI DI ASRAMA LALU KEDUA-DUANYA MASUK KE RUANG DEWAN.

KETIKA ITU TENGAHARI HAMPIR SAMPAI WAKTU MAKAN. KELIHATAN HIDANGAN SUDAH BERADA DI ATAS BEBERAPA MEJA DENGAN BERBAGAI JENIS MASAKAN TERMASUKLAH JUGA IKAN KERAPU MASAK 3 RASA. BAUNYA BEGITU ENAK MEMBUATKAN HIDUNG KUCING PASAR BERGERAK-GERAK ...

KCG PASAR: (DALAM HATI) Selama ini makan ikan mentah, hari nilah baru nak merasa makan ikan masak bergulai!

KCG ASRAMA: Tengok!!! Hebatkan! Ada alas meja. Bersih! Dihidang dengan teratur. Banyak masakannya. Boleh pilih yang mana suka mengikut citarasa selera!

KCG PASAR: Betul! Betul! Marilah kita jamah!

KEDUA-DUANYA PUN MELOMPAT KE ATAS MEJA. SEBAIK NAK MENCAKUP IKAN KERAPU MASAK 3 RASA. MASA ITU JUGA PENYAPU MENGHINGGAPI BADAN MEREKA. KALI INI BATANG PENYAPU PULAK. PANTAS MEREKA TERKEJUT DENGAN KESAKITAN SAMBIL MEMBETUL-BETULKAN TULANG BELAKANG YANG BARU SAJA KENA BELASAH OLEH PENJAGA ASRAMA.

KCG PASAR: Macam mana kita?

KCG ASRAMA: Ikut!

KUCING PASAR MENGEKORI KUCING ASRAMA MENUJU KE TONG SAMPAH BELAKANG DAPUR. KEDUA-DUANYA MEMANJAT TONG SAMPAH TERSEBUT DAN MENGUIS-NGUIS LALU DAPATLAH IKAN YANG TINGGAL TULANG DAN TENGKORAK TAK BERDAGING SISA MAKANAN TENGAHARI SEMALAM YANG BELUM LAGI DIANGKUT OLEH PETUGAS MAJLIS PERBANDARAN.

SETELAH MENGHABISKAN TULANG DAN TENGKORAK IKAN KEDUA-DUANYA BEREHAT DI ATAS BANGKU BATU PERHENTIAN BAS PEKAN KECIL ITU.

KCG ASRAMA: Awak makan macam tu hari-hari?

KCG PASAR: Macam tulah! Awak?

KCG ASRAMA: Macam tadi juga hari-hari!

KEDUA-DUANYA TERUS BERSEMBANG SAMBIL MENJELIR-JELIRKAN LIDAH.

(Cerita ini tidak ada kena mengena dengan manusia atau binatang samada yang masih hidup atau pun yang sudah mati. Hanya cerita kon pada anak cucu kon semasa mereka hendak tidur sesekali pulang ke kampung.)


CUCU: Teringat Orang Melayu dengan DEB!

Saturday, November 1, 2008

NASIB SI SETIA YANG PENAKUT - Cerita dari Pondok Kecil Di Hujung Kampung.

Assalamualaikum ...

DARI ROKAN KE PEKAN LUKUT,
MENUNGGU RAKAN DARI RENGIT;
PATUH BUKAN KERANA TAKUT,
SETIA BUKAN KERANA RINGGIT.

Biasa saja pantun kon hari ini ...

MAKA dilepaskan beberapa ekor anjing oleh Penghulu atas kehendak isterinya yang amat gilakan emas ringgit, pangkat dan kuasa membantu kerja Pawang memburu kijang betina yang tiba-tiba memasuki taman larangan.

Kijang betina itu pun cuba lari tetapi masih meronta-ronta mahukan gelang emas yang dijanjikan oleh Penghulu dalam mimpinya kerana kijang betina itu berjaya mendapatkan kayu gerharu bernilai beratus juta ringgit harganya.

Malang bagi kijang betina yang biasa bermain hutan rimba, gunung dan bukit itu tidak mengetahui akan cara di taman larangan. Terkurbanlah ianya dimamah oleh anjing-anjing buruan Penghulu yang memang hebat melaksanakan perintah tuannnya walaupun upah hanya sepinggan nasi. Tapi ianya telah dilatih untuk setia! Dia juga dilatih mesti takut pada tuannya. Dengar dan patuh!!!

Anjing yang lahab bersama Pawang yang tamak mendapatkan timbunan emas untuk Penghulu terus menyiang serta memamah daging dan isi perut kijang tersebut. Namunnya tulang tidak terdaya direpong oleh si anjing dan pawang pun anggap ianya tidak ada harga lalu dibiarkan saja.

Pihak pelindung hidupan alam mengetahui bahawa ada kijang betina yang mati dan dapat dikesang tinggal tulang saja setelah di siang dan direpong mamah oleh anjing-anjing, lalu kawasan itu dikepong dan dipasang perangkap.

Terperangkaplah Pawang bersama beberapa ekor anjing di kawasan milik pihak pelindung hidupan alam. Tindakan dilakukan. Penghulu dan isterinya berdiam diri sambil membelik gelang emas dalam gedung harta bertimbunnya.

Setelah puas meneriak dan meronta akhirnya Pawang terlepas dari perangkap kerana dia manusia yang menjaga pundi-pundi Penghulu. Malang si anjing kerana ianya binatang yang begitu taat kerana sepinggan nasi dan takut mengengkari arahan tuannya. Terperangkap!

(Cerita pendek ini hanya lamunan fikiran kusut kon yang tak boleh melelapkan mata. Ianya tak ada kena mengena dengan manusia atau dengan binatang samada yang hidup ataupun yang dah mati.)

CUCU: Selalu sangat bercerita bodoh dengan anak-anak dan cucu-cucu untuk kemesraan tetapi ada pengajaran!Thursday, October 30, 2008

DEB UNTUNGKAN BUKAN MELAYU - Temberang Pemimpin Umno Terburai!

Assalamualaikum ...

ORANG MENJALA PAYA BERLUMUT,
RAGA BERTANGKAI SANGKUT DIRUSUK;
MENUDUNG GULA DIHURUNG SEMUT,
MENUDUNG BANGKAI BERBAU BUSUK.

Faham-fahamlah pantun kon di atas!

BERTAHUN-tahun lamanya pemimpin UMNO menempik bahawa Dasar Ekonomi Baru menguntungkan dan membangunkan ekonomi orang Melayu! Maka bersahutan sana-sini; kata orang kampung kon 'naik kantok' orang Melayu terutamanya pemimpin kampung Umno meneriak bahawa DEB jangan diapa-apakan! Ianya mesti diteruskan! Malahan mereka sanggup rebah kerana mempertahankan DEB! Mereka termakan cakap pemimpin Umno tentang DEB!

DEB menjadi agenda utama pemikat semangat Melayu dalam membangunkan ekonomi! Ini dipergunakan sungguh-sungguh oleh pemimpin Umno untuk mendapatlkan kuasa di masa pilihan raya umum ataupun kecil! Ahli Umno yang tak tahu hujung pangkal pun sahut bersahut. Mereka mempertahankan DEB jangan diganggu gugat! Seolah-olah mempertikaikan DEB sama mempertikaikan tentang Melayu!

Bila kon menonton Berita Tv3 jam 8.00 malam (lebihkurang) 30 Oktober 2008 bersamaan hari Khamis terpapar wajah bekas Menteri Besar Umno menyatakan: DEB banyak memberi keuntung pada orang bukan Melayu!

Ternganga kon seketika! Kerana pak-pak saudara kon! yang dah tak berdaya nak berjalan pun bagaikan minta dipapah untuk nak berarak memprotes jika ada pihak yang nak menggantikan DEB dengan dasar ekonomi yang lain, kerana pada mereka DEB benar-benar menguntungkan orang Melayu untuk bersaing kalaupun tak dapat mengatasi bukan Melayu dalam bidang ekonomi!

Seolah-olah antara Melayu dengan DEB bagaikan irama dengan lagu! Tapi kalau benar-benar pakar ekonomi yang jujur mendedahkan satu persatu pelaksanaan DEB, maka di situ akan tertera agak lebih banyak misteri dari apa yang bekas Menteri Besar Umno katakan.

Rakyat terutamanya orang Melayu tergula-gula oleh cakap pemimpin Umno! Memang ada orang Melayu yang mendapat faedah besar dengan DEB tapi siapa? Mereka bukannya pakcik makcik, abang kakak, ipar lamai yang duduk di kampung! Mereka di kampung atau di felda serta di rumah pangsa bandar hanyalah mendapat melukut yang tercampak dari nyiru yang ditampi oleh pemimpin Umno untuk mengutip beras bernas!

Kenyataan bekas Menteri Besar Umno itu boleh mencelikkan mata rakyat seluruhnya terutama orang Melayu bahawa usaha PAKATAN RAKYAT untuk memberikan keadilan dan berkebajikan kepada rakyat melalui Agenda Ekonomi Malaysia ada dasar ekonomi yang akan membangunkan ekonomi rakyat bawahan yang selama ini disisih secara temberang oleh pemimpin Umno/Bn.

Agenda Ekonomi Malaysia memberi keadilan dan berkebajikan untuk rakyat dalam negara Malaysia Baru akan ditadbir PAKATAN RAKYAT yang disokong oleh rakyat!

Nampaknya temberang pemimpin Umno semakin hari semakain pecah terburai. Rakyat semakin hari semakin faham apa yang dilaku dan dicakapkan oleh pemimpin Umno/Bn selama ini!

CUCU: Nak ingatkan: Jangan serahkan harta pada lanun! Kerana lanun sama lanun pun berebut harta! 1 untuk kamu, 10 untuk aku! Itu dasar lanun!
Wednesday, October 29, 2008

UGUT SENGUGUT - Penyakit Umno semakin Parah

Assalamualaikum!

PAKAI TONGKAT DI TANAH RATA,
JALAN KE PEKAN SABAK BERNAM;
BILA PANGKAT MENCARI HARTA,
SESAMA RAKAN BENAM MEMBENAM.

Tu pantun kon kali ini.

BERITA yang menyedih dan menggelikan hati menjadi perbualkan seketika di kedai kopi baru ni berkenaan seorang pemimpin Umno Johor juga bertaraf menteri mengeluarkan kenyataan bahawa dianya telah menerima sms berupa ugutan.

Pemimpin tertingginya pula menyatakan dianya tidak tahu menahu tentang ugutan itu dan mengutuk perbuatan demikian.

Ingin ditanya: Kenapa tidak dilapurkan kepada polis? Kerana ianya suatu yang boleh mendatangkan akibat buruk - perkataan 'ugut' itu sendiri satu perkataan jenayah menakutkan! Jika tidak dilapurkan kepada polis maka putik jenayah dibiiarkan berbunga? Adakah pemimpin Umno merelakan sewenang-wenangnya perkara itu berlaku? Tentunya tidak kerana mereka mahukan negara ini aman - memudahkan mereka berkuasa lantas melonggok kekayaan!

Jika sesama pemimpin Umno - ugut mengugut berlaku - maka tidak hairanlah jika dakwaan parti pembangkang semasa pilihanraya umum atau kecil berlakunya 'ugutan' terhadap pengundi dan juga petugas pilihanraya dari pihak Umno untuk mempastikan Bn menang!

Bagaimanakah para pemimpin Umno sentiasa melaungkan bahawa negara ini mengamalkan demokrasi? Sedang sesama dalam pemilihan Umno sendiri telah wujud ugutan?

Siapakah yang mengugut? Ianya boleh didedahkan kerana setiap pemilik telefon sekarang ini berdaftar! Siasatan rapi mesti dilakukan kerana ianya boleh membungakan suatu ancaman terhadap rakyat dan negara jika amalan tersebut dibiarkan!

Pemimpin Umno sentiasa mengatakan bahawa Umno kuat! Ahli-ahli Umno matang berpolitik! Tapi matang apa kejadahnya jika ugut diamalkan. Apakah ugut politik berlainan dengan ugutan yang lain. Jika politik boleh diugut, maka ugutan cinta, ugutan akademik, ugutan sastera, makcam-macam lagilah boleh diistilahkan akan datang! Perkataan ugut akan menjadi perkataan lumrah rakyat Malaysia dan akhirnya perkataan itu akan melahirkan perbuatan yang seterusnya berupakan jenayah!

Perbuatan mengugut pengundi dan pemilih bukanlah amalan yang baik dan demnokrasi! Tetapi bila pemimpin Umno/Bn melatih dengan perbuatan yang tidak senonoh seperti mengugut untuk memboikot pengundi atau pemilih yang menyokong pembangkang untuk mendapatkan sesuatu bantuan atau saham percuma, lalu ianya dilakukan sesama sendiri dalam Umno itu sendiri.

Sebenarnya mengugut bukanlah menggambarkan kehebatan! Ianya bukan anak jantan! Ianya hanya datang dari keangkuhan kekuasaan! Ianya tidak demokratik! Ianya perbuatan orang penakut yang berselindung dengan tabir kekuasaan. Jika terhadap parti pembangkang ianya ditabiri oleh kekuasaan pemerintah! Jika sesama Umno ianya ditabiri oleh pemimpin yang mempunyai kuasa!

Pemimpin Umno hanya berani kerana ada kekuasaan pada tangan mereka. Kekuasaan itulah yang mengaburi mata dan hati rakyat selama ini. Bercakap demokratik tetapi sebaliknya! Bercakap lain, niat di hati tidak tulus! Mengunakan berbagai slogan dan falsafah menaikkan semangat rakyat tetapi kesimpulannya untuk mempertahankan kekuasaannya dan melalui kekuasaan itulah pemimpin Umno kaya raya!

Kelam kelabut Umno hari ini ialah untuk mereka menjadi pemimpin! Menjadi pemimpin kepada mereka adalah lesen untuk mendapatkan jawatan! Mendapat jawatan bererti mebndapat kekayaan! Itukah falsafah Umno 'dulu, kini dan selamanya'?

Dalam keadaan kelemasan untuk siapa yang akan menyertai pimpinan Umno dalam pemilihan Mac 2009 ini. Banyak pemimpin Umno yang dihinggapi penyakit sengugut politik! Suatu penyakit yang berbahaya juga jika tidak dikawal. Penaykit Ugut dan Sengugut amat bahaya kepada politik demokrasi negara!

Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kepada pemimpin Umno yang kena ugut melaporkan perkara ini kepada polis! Walaupun ianya beristilahkan "ugut politik"! Sementara mereka yang bertanding biarlah dalam keadaan tenang, bersofan sebagai melatih ahli-ahli mereka yang masih taksub dengan Umno berdepan dengan rakyat semasa pilihanraya akan datang kerana rakyat sekarang sudah matang berpolitik!

Bila penyakit sengugut tiba, maka keadaan diri tidak akan tentu hala. Dalam keadaan tidak tentu hala itu ianya boleh menjadi gila kalau tak lama seketika! Tapi jangan sanmpai rakyat jadi gila! Menggunakan kekuasaan hendaklah berhemah! Walaupun yang hendak diburu itu gunung emas!

CUCU: Yakin Pakatan Rakyat akan memerintah Malaysia di Pru 13!

Friday, October 17, 2008

ANUGERAH DATOK - Nasib apa wartawan 'nyamok'?

Assalamualaikum.

POKOK BETIK DI RUMPUN KANTAN,
AMBIL PENGISAR BAWAH PULASAN;
BUDI SETITIK SEGUNUNG INTAN,
JASA BESAR BERIKANLAH GELARAN.

Begitulah pantun kon bila agak sihat betul-betul ni.

BILA menyebut dan memperkata serta mempersoalkan tentang anugerah 'Datuk' kepada pelakon Bollywood, kon tidak berapa berminat nak memanjangkan dalam tulisan kon, cukuplah kon berkata; itulah nilai diberikan oleh sebuah negeri tak beraja dan diperintah oleh UMNO/BN dan negeri tersebut sebuah negeri yang dikatakan asas kerajaan Melayu di Semenanjung ini, Kerajaan Melayu Melaka! Mungkin juga bintang filem Hindi itu ada kaitan dan keturunan Raja Mendeliar! Tiada siapa yang menyemaknya.

Kon ingin memperkatakan tentang peranan Kerajaan Negeri-Negeri yang diperintah oleh PR terhadap golongan wartawan. Bukan wartawan berprinsip pembodek arus perdana tetapi para wartawan yang memperjuangkan politik arus PR. Samada mereka dalam PAS, PKR atau DAP. Ataupun mereka tidak berparti tetapi penghasilan kewartawanannya menumpu kepada kebangkitan rakyat untuk merobohkan benteng kekebalan BN!

Bagi wartawan yang kerap disebut dahulu sebagai wartawan akhbar nyamok bolehlah dikatakan amat dhaif habuan yang mereka terima dari hasil kerja besar dan berani kewartawanan mereka dengan beberapa syarikat akhbar nyamok tersebut.

Berbanding sama sekali dengan para wartawan arus perdana yang bertugas dengan syarikat-syarikat besar serta dipayungi oleh UMNO dan BN menerima habuan besar hanya dengan membodek sahaja.

Wartawan akhbar nyamok kerap berdepan dengan maki hamun, dilarang menyertai sidang akhbar, amat dipandang rendah. Malahan mereka juga berdepan dengan KDN yang akan mengambil tindakan bukan sahaja kepada syarikat kecil tersebut tapi pada wartawan itu sendiri.

Namun kerana perjuangan politik yang kental melalui kewartawanan, mereka terus menulis walaupun terpinggir! Mereka ini menjadi tempat pemimpin parti-parti pembangkang ketika itu untuk meluahkan perasaan dan perjuangan yang dibawa!

Mereka ini ramai tetapi yang dapat kon serlahkan antaranya Subky Latiff, Yusoff Jalil dan Hussin Yaakob! Ada yang masih hidup dan ada yang telah meninggal dunia membawa perjuangan yang tidak lagi selesai! Setakat ini yang kon tahu ketiga-tiga mereka belum lagi menerima apa-apa anugerah pingat bergelar!

Sedangkan pemimpin politik PR ada yang masih muda telah menerima anugerah bergelar 'Datuk". Tulisan ini sama sekali tidak melahirklan rasa iri hati dengan mereka pemimpin politik dan Kerajaan-Kerajaan Negeri PR. Malahan Kon menghulurkan ucapan tahniah pada mereka!

Tapi apakah para pemimpin negeri-negeri yang ditadbiri oleh PR lupa pada mereka yang telah banyak memberikan sumbangan kepada dunia media massa untuk ditatapi oleh rakyat! Mereka bertungkus lumus memerah otak melahirkan idea untuk memberikan sokongan kepada PR.

Kerajaan Kelantan ditawan kembali oleh PAS pada 1990 hingga sekarang ini. Telah banyak pemimpin politik dan kerajaan negeri yang menerima pingat bergelar 'Datuk'. Apakah tidak boleh dipanjangkan kepada DYMM Sultan untuk menganugerahkan Subky Latiff dengan pingat bergelar 'Datuk'? Kalau pun tidak mampu untuk dikecapi oleh Pak Hussin Yaakob dan Yussof Jalil?

PAS juga berjaya sepenggal pada tahun 1999 mentadbiri Terengganu. Begitu juga! Banyak pemimpin politik dan Kerajaan Negeri yang menerima anugerah bergelar 'Datuk'. Mengapa Subky Latiff, Hussin Yaakob dan Yussof Jalil terus tertinggal?

Akhirnya Allah mengizinklan PR mentadbiri Perak, Selangor, Pulau Pinang, Kedah disamping mempertahankan terus Kelantan setelah Terengganu kecundang 2004 dan 2008! Rasanya sudah ada yang mendapat gelaran 'Datuk' bagi ahli politik PR dan pemimpin Kerajaan Negeri!

Subky Latiff, Hussin Yaakob dan Yussof Jalil terus tertinggal! Apakah ini nilai yang diberikan oleh ahli-ahli politik Kerajaan-Kerajaan Negeri yang ditadbiri oleh PAKATAN RAKYAT kepoada wartawan nyamok yang banyak menyuntik musuh politik dengan kerja kewartawanan sehingga musuh politik dari masa ke masa lumpuh?

Merekalah juga yang banyak membantu melalui dunia kewartawanan memperaga dan menaikkan beberapa orang pemimpin PR yang memang bertungkus lumus berjuangan! Kalau ada diantar mereka yang sudah meninggal dunia pun, apalah salahnya dikenang jasa diberikan gelaran agar menjadi kenangan-kenangan dan semangat generasi masa kini dan akan datang.

Mereka berjuang dengan dunia kewartawanan untuk menegakkan keadilan, menegakkan Islam, menegakkan perjuangan membela rakyat, menyeru kepada kebaikan dan menentang kemungkaran, mereka tidak mengharapkan apa-apa tetapi adalah tugas ahli politik dan pemimpin Kerajaan Negeri-Negeri PR yang sedikit sebanyak menerima sumbangan dan sokongan dari kewartawanan mereka memikirkan sesuatu yang harus diabadikan sebagai hadiah yang tidak berupa wang ringgit dan harta benda.

Amatlah diharapkan supaya pemimpin Kerajaan Negeri-Negeri tadbiran PR dapat mengangkat ketiga-tiga nama yang disebutkan tadi ke pihak istana untuk dipertimbangkan menerima anugerah pingat bergelar "Datuk' sekurang-kurangnya!

CUCU: Kon cukuplah cucu panggil datuk kerana kon tak ada apa-apa sumbangan kewartawanan sedikit pun pada PAS, PKR atau DAP. Cuma melanggan Harakah dan Suara Keadilan.
Thursday, October 16, 2008

AL - FATIHAH! Jasa pejuang tetap di kenang

Kami
KETUA DAN AHLI JAWATANKUASA
Serta
AHLI-AHLI DAN PENYOKONG
PARTI KEADILAN RAKYAT
BAHAGIAN KUALA KRAU PAHANG
Mengucapkan

T A K Z I A H

kepada keluarga

ALLAHYARHAM ZAINUDDIN ZAINAL
(Bekas Setiusaha PKR Pertama Negeri Pahang)
yang telah kembali ke Rahmatullah
pada 15hb. October 2008.

Moga rohnya dicucuri rahmat Allah dan ditempatkan
bersama roh orang-orang yang beriman.

AL-FATIHAH
Monday, October 13, 2008

NAJIB DAN MAHYUDDIN KE PUNCAK - Siapa jadi kambing hitam?

Assalamualaikum.

ANGIN BUKIT BERTIUP TIBA,
HEMBUS-HEMBUSAN TUJU UTARA;
BILA TERSEPIT PADANG KE RIMBA,
BUAT KEPUTUSAN MENGIKUT SELERA.

Demikianlah pantun kon untuk renongan bersama.

MENGIMBAS kembali pada satu kenyataan yang disiarkan oleh satu blog pada 8 October 2008 yang menyatakan; "Pak Lah akan terus mempertahankan jawatan Presiden UMNO dalam pemilihan akan datang (Mac 2009) " - Hujahnya bersandar kepada pertemuan yang diadakan di Sri Perdana Putrajaya pada jam 11.00 malam 7 Oktober 2008 hingga jam 2.00 pagi 8 Oktober 2008 yang dihadiri oleh hampir 200 orang (pastilah pemimpin UMNO).

Blog tersebut juga menyatakan bahawa Pak Lah akan membuat pengumuman tersebut di mesyuarat pimpinan BN pada jam 3.00 petang 8 Oktober 2008. Namun kenyataan yang dikeluarkan bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh blog tersebut.

Bagaimana pun empunya blog masih tetap mempertahankan bahawa tulisannya mempunyai bukti nyata dan dia menyimpan segala rahsia dari mana dia menerima maklumat tersebut.

Oleh kerana kon amat mengikut tulisan-tulisan dalam blog tersebut dan kon memberikan keyakinan apa yang dinyatakan olehnya. Kon tetap tidak menganggap bahawa penulis blog tersebut hanya berandaian kerana dianya bukan sebarangan orang. Seorang wartawan dan ahli politik yang berwibawa juga dalam UMNO satu masa dulu dan masih diikuti pandangannya oleh politikus semasa samada melalui blognya dan juga buku-buku tulisannya.

Persoalan yang kon nak timbulkan ialah: Kenapa dan siapa yang mengubah selera Pak Lah dari nak mempertahankan kepada tak bertanding jawatan Presiden UMNO?

Inilah hebatnya percaturan pemimpin tertentu UMNO untuk naik dengan mudah dan turunnya begitu susah!

Kalau Pak Lah terus mempertahankan jawatan Presiden. Pasti Najib atau sesiapa pun dalam UMNO tidak akan menentangnya. Bukan kerana budaya UMNO atau pun kesetiaan pada pemimpin tetapi parasaan takut kepada ketuanya yang mungkin tahu itu dan ini, kerana Pak Lah adalah Perdana Menteri Malaysia!

Budaya melawan pimpinan telah pecah oleh Sulaiman Pelastin vs Hussin Onn. Diikuti oleh Tengku Razaleigh vs Mahathir. Yang jelas budaya takut! Apa yang ditakutkan terpulanglah kepada apa yang difikirkan oleh seseorang yang berhajat nak melawan itu.

Oleh itu jika Pak Lah bertahan maka yang amat jelas dan berani melawan ialah Tengku Razaleigh Hamzah. Api mula dihidupkan sebagai tanda memberikan isyarat masih ada lagi orang UMNO yang berani nak melawan ketua untuk membawa UMNO ke era pembaharuan!

Gendang perang anak raja dari Kelantan itu pun mulalah dipalu sana dan sini. Lemaslah beberapa orang pemimpin kanan UMNO yang bercita-cita untuk menjadi orang No.1 UMNO seterus orang ke 3 mendiami Sri Perdana Putrajaya.

Mantan PM 22 tahun pun berbunyi sama mendesak Pak Lah berundur segera. Seolah-olah jika tersalah tafsir dan andai bahawa dia menyokong Ku Li! Mahyuddin pun suruh Pak Lah undur segera. Lalu ada yang mensiferkan Ku Li calon Presiden dan Mahyuddin calon Timbalan Presiden. Rangkaian yang dikatakan amat layak dan bersih.

Jika Pak Lah ditentang oleh Ku Li, pasti dengan bacaan yang ada sekarang ini Ku Li akan mendapat pencalonan yang tinggi dan berkemungkinan Pak Lah tidak cukup koata yang diperlukan! Tapi Pak Lah tidak bertanggapan begitu! Dia yakin menang! Dia Presiden tentu ada tekong-tekong berpengalaman berkempen dan para pembodek UMNO selalunya melihat dimana pohon sedang rendang di situlah tempat berteduh!

Pemimpin tertentu UMNO yang nak menolak Pak Lah untuk cepat naik tahu hal ini. Mereka gemburkan dan bingitkan telinga Pak Lah dengan gendang perang Ku Li dan broker-broker politik upahan UMNO sentiasa mengatakan bahawa jika Ku Li vs Pak Lah, maka jawapan yang jelas ialah Pak Lah kalah kerana rekod buruk Pak Lah di PRU 12 dan juga menggemburkan kisah anak menantu Pak Lah yang kaya raya.

Mereka tidak menyatakan bahawa kehampiran tersungkurnya UMNO/BN di PRU 12 adalah tanggungjawab Najib yang menjadi Pengarah Pilihanraya BN masa itu! Soal kaya raya pula; adakah Najib miskin? Adakah keluarga Najib tidak menikmati faedah dari kedudukan Najib yang ada sekarang ini? Jika tidak ada baguslah!

Kalau dah begitu kenapa takut melawan Pak Lah yang dianggap oleh kebanyakan rakyat termasuk ahli UMNO sendiri sebagai PM yang amat lemah dalam senarai PM Malaysia? Kenapa beriya-iya tonjolkan Ku Li?

Rupa-rupanya penonjolan Ku Li untuk rebut Presiden UMNO dari Pak Lah ada udang sebalik batu! Tentera upahan orang ketiga beriya-iya memperagakan Ku Li dengan mengatakan angin perubahan UMNO hanya mampu dilaksanakan oleh anak raja dari Kelantan itu.

Nampaknya broker politik upahan orang ketiga tidak menampakkan kejayaan kerana Pak Lah pun bukan calang-calang pemimpin. Pernah di bawah, pernah ke atas, pernah ke bawah dan berada di puncak! Bukan semudah itu untuk menjatuhkan Pak Lah dalam UMNO kecuali UMNO/BN itu sendiri rebah pada PAKATAN RAKYAT!

Menggunakan "ketakutan rebah pada PAKATRAN RAKYAT" maka dicari satu lagi usaha oleh orang ketiga (Pertama Pak Lah. Kedua Ku Li) dalam bakal menghadapi perang pemilihan nanti setelah usaha broker politik upahan UMNO dilihat bagaikan tak berjaya mengundurkan Pak Lah, tentulah dicari satu pihak lagi!

Siapakah pihak itu? Adakah pemimpin kompenan BN yang bermesyuarat pada 8 Oktober 2008 jam 3.00 petang mendesak Pak Lah berundur untuk tidak ditewaskan oleh Ku Li yang akan membawa perubahan/pembaharuan pada UMNO? Apakah mereka mengwar-warkan Ku Li menjadi pilihan utama akar umbi UMNO?

Atau adakah mereka mengwar-warkan bahawa Ku Li akan jadi PM setelah menang Presiden UMNO dan membawa perubahan/pembaharuan dengan mengutamakan orang Melayu dan mengepikan nasib para pemimpin kompenan BN bersama kroninya yang telah kaya raya?

Atas rasa ragu dan bimbang inikah membuatkan pemimpin kompenan BN meminta supaya Pak Lah berundur cara terhormat dengan menyatakan: "..... tidak mempertahankan jawatan Presiden UMNO di pemilihan akan datang ... "

Adakah Pak Lah didesak berundur dan jika meneruskan cita-citanya maka kompenan BN akan menunggalkan UMNO? Ini semua boleh berlaku kerana permainan politik pimpinan UMNO untuk naik tidak sebaik mana dan seikhlas mana.

Berjayalah sudah rancangan awal orang ketiga dan keempat untuk naik ke puncak! Mulalah broker-broker politik upahan yang mengelilingi Ku Li diam! Terbukti sehingga kon menulis ini Ku Li masih belum lagi mendapat pencalonan untuk Presiden! Gembar-gembur yang selama ini dicanangkan hanyalah gendang kosong yang dipalu oleh broker upahan politik orang ketiga dan keempat! Amat berbeza dengan waktu Ku Li vs Mahathir satu masa dulu!

Dalam percaturan politik pemilihan UMNO kali ini Tengku Razaleigh Hamzah anak raja dari Tanah Rendah Sekebun Bunga menjadi kambing hitamnya untuk pemimpin UMNO rakus dengan kuasa dan tamak dengan harta hingga tidak mempedulikan kepincangan hidup rakyat!

Adakah Pak Lah akan berdiam diri setelah melihat kedudukan sokongan terhadap menantunya Khairy Jamaluddin agak mendukacitakan untuk merebut Ketua Pemuda UMNO? InsyaAllah diwaktu lain kon berbicara ....

CUCU: Tetap yakin PR akan ambil alih pemerintahan cara bersopan dari BN untuk selamatkan rakyat dan negara!