Tuesday, December 30, 2008

MENGAPA ISA PERLU DIHAPUSKAN?Assalamualaikum ...

1) PEDAHULUAN
2) KUASA MENAHAN
3) KESELAMATAN DALAM NEGERI
4) UNDANG-UNDANG TIDAK BERTEMADDUN
5) LEMBAGA PENASIHAT
6) CADANGAN


1) PENDAHULUAN

AKTA Keselamatan Dalam Negeri (ISA) adalah satu perundangan yang diperbuat di bawah Artikal 149 Perlembagaan Persekutuan bagi menjamin keselamatan dalam Malaysia, tahanan perlindungan, mengelak tindakan subersif dan memerangi keganasan yang dilakukan secara tersusun.

Sejak diwujudkan pada tahun 1960, akta tersebut telah dipinda tidak kurang dari 17 kali dan setiap kali pindaan dibuat operasi undang-undang itu diperluaskan skopnya sehingga mencakupi di bidang-bidang yang lazimnya tertakluk kepada undang-undang Evidence Act dan Criminal Procedure Code dan Penasl Code.

Bagi suatu akta yang bertujuan untuk menjamin dan menjaga keselamatan negara, adalah menjadi keganjilan yang amat nyata kerana perkataan 'keselamatan' tidak ditakrifkan.

Apabila perkataan yang menjadi inti kepada hasrat akta itu tidak ditakrifkan, maka masalah 'keselamatan' itu telah dijadikan hidangan subjektif yang nyata,. yang boleh dengan mudah diperalatakan oleh pihak politik yang berkuasa.

'Keselamatan Negara' telah dijadikan alasan yang begitu mudah untuk menangkap dan menahan seseorang. Penangkapan dan penahanan itu pula tidak perlu dirojok kepada mahkamah.

Seseorang itu boleh menjadi subersif atau anti nasional semata-mata atas ketetapan Menteri dan boleh pula terlepas daripada subersif atau anti nasional juga atas ketetapan Menteri. Ketetapan itu adalah muktamad.

Peruntukan 'arbitarary' (wenang) seumpama ini bukan sekadar terdapat di Malaysia tetapi di lain-lain negara terutamanya di Dunia Ketiga.

India umpamanya juga mempunyai undang-undang seumpama ini. Tetapi pelaksanaan undang-undang itu di India dilakukan dengan penuh cermat supaya tidak menjejaskan amalan demokrasi yang lohor.

Penahanan secara berterusan tidak berlaku di India kerana sekali-kali undang-undang itu tidak bermaksud untuk menghancurkan perjalanan demokrasi.

Penangkapan dan pehahanan seseorang tanpa memberikan peluang kepadanya membela diri adalah satu perbuatan yang zalim, melanggar asas-asas kemanusiaan seperti yang digariskan di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia di bawah Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Di dalam konteks negara ini, kuasa menangkap dan menahan tanpa bicara ini, walaupun diperbuat di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan, adalah bertentangan dengan konsep keadilan yang ditegakkan: A man is innocent until proven quilty dan Justice must not only be done but must be seen to be done.

Akta yang melanggar Hak Asasi Manusia ini mengandungi 85 Fasal dan 3 Jadual. Tidak perlu untuk mengupas setiap Fasal tetapi menjurus khusus ke atas Fasal 8 yang terang-terang bertentangan dengan 'kemanusiaan' walau apa standard sekalipun digunakan.

Kita sama-sama berharap agar tulisan ini seterusnya akan membawa kesedaran umum betapa demokrasi itu mesti diperjuangkan. Juga ianya sebagai ingatan kepada 'pemerintah' bahawa tindakan-tindakan penindasan yang sewenang-wenang dilakukan tidak akan melahirkan benih demokrasi yang baik.

2) KUASA MENAHAN

KUASA untuk menahan seseorang di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) terdapat di bawah Fasal 8.

Kuasa ini terletak semata-mata di atas kepuasan hati Menteri yang berkenaan bahawa ia puashati penahanan seseorang itu perlu untuk menghalangnya daripada melakukan tindakan yang boleh memudharatkan keselamatan Malaysia, maka beliau bolehlah membuat perintah tahanan itu.

Secara otomatik perintah penahanan itu berkuatkuasa untuk tempuh 2 tahun - Fasal 8 (1).

Kuasa mutlak Menteri itu pula menetapkan seseorang iutu disambung penahanannya selama 2 tahun lagi dan berterusan di atas tempuh 2 tahun bagi setiap sambungan.

Kuasa itu bukan saja untuk membolehkan Menteri menyambung tahanan kerana di atas sebab-sebab tahanan awal dibuat tetapi boleh pula di atas sebab-sebab pindaan atau lain-lain sebab atau sebab-sebab awal dan sebab-sebab tambahan atau sebahagian daripada sebab-sebab awal dan sebahagian sebab-sebab tambahan - Fasal 8 (7) (a) (b).

Di dalam menjalankan kuasa mutlak itu, Menteri berkenaan tidak perlu merojok kepada Mahkamah atau bertanggungjawab kepada apa bentuk keadilan. Beliau hanya perlu mendapatkan kepuasan hatinya sendiri.

Barangsiapa berani melahirkan pendapatnya dengan jujur dan lantang dan diterima pula oleh masyarakat; risiko yang diterima ialah meletakkan kedua-dua belah kaki di dalam penjara.

Kuasa menangkap di bawah Akta ini adalah begitu luas sekali, tidak memerlukan sebarang waran dan tidak memerlukan sebarang 'caution' (amaran). Prosedur penangkapan ini amatlah ganjil jika dipadankan dengan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Kanun Prosedur Jenayah (CPC).

Fasal 73 memberikan 'blanket power' kepada berbagai kategori pihak berkuasa polis sehinggalah ke peringkat seseorang itu boleh ditahan tanpa sebarang Perintah Tahanan ke tempoh 60 hari.

Tempoh 60 hari itulah digunakan sepenuhnya tanpa henti untuk meletakkan seseorang dengan sesuatu ketetapan bahawa ia telah melakukan perkara-perkara yang memudharatkan keselamatan negara.

Perbincangan ringkas dengan mana-mana bekas tahanan politik akan dapat mendedahkan kejadian-kejadian semasa tahanan custody 60 hari itu.

3) KESELAMATAN DALAM NEGERI

KALAU dilihat dari segi preamble kepada Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, perkara-perkara yang menjadi Akta itu perlu adalah kerana tindakan telah diambil dan tindakan seterusnya dirancang oleh sekumpulan manusia di dalam dan di luar Malaysia untuk menyebabkan kekerasan yang dirancang ke atas manusia dan harta menyebabkan ketakutan di kalangan sebilangan warga negara dan untuk mengambil alih kekuasaan negara melalui cara-cara membelakangkan undang-undang.

Maka di atas alasan keperluan mencegah tindakan seumpama itu telah memangsakan ramai pemimpin-pemimpin politik.

Keperluan mencegah kekerasan dan percubaan mengambil alih kekuasaan negara melalui kekerasan atau revolusi bukanlah semata-mata menjadi tanggungjawab kerajaan.

Setiap parti politil yang berdaftar dan halal di sisi Akta Pertubuhan serta kesanggupan ahli-ahlinya melibatkan diri dengan usaha-usaha parti itu di bidang tujuan yang dihalalkan mengikut saluran undang-undang itu tidak sekali-kali patut dianggap bahawa mereka itu mengancam keselamatan negara kerana kegigihan mereka menentang parti yang memerintah walaupun usaha mereka itu mengancam pengaruh parti-parti memerintah.

Adat demokrasi membenarkan pertumbuhan parti-parti politik dan ideologi-ideologi dan hak kebebasan bersuara, bergerak dan menyusun adalah hak-hak yang dipelihara oleh Perlembagaan Persekutuan - Fasal 10.

Maka menangkap dan menahan seseorang di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) hendaklah dilakukan dengan penuh cermat memandangkan penangkapan dan penahanan itu tidak tertakluk kepada proses pengadilan.

Persoalan mesti ditanyakan dengan jawapan yang penuh kepuasan samada seseorang yang hendak ditahan itu menyebabkan penyusunan kekerasan ke atas manusia dan harta benda dan penggulingan kerajaan melalui kekerasan.

Sekadar bercakap keras belum boleh ditakrifkan sebagai untuk menggunakan kekerasan terhadap manusia atau harta benda atau mahu menggulingkan kerajaan melalui kekerasan.

Aksi dan reaksi kepada sesuatu isu adalah permainan demokrasi dan mengutip pengaruh melalui penyampaian hujah dan menyusup ke sanubari pendengar sehingga dapat menerimanya dan menolak saranan lain-lain pihak adalah kesan daripada kebebasan yang dibenarkan oleh demokrasi.

Malangnya pihak-pihak tertentu telah menyamakan kerajaan yang memerintah itu dengan parti-parti yang mendukung kerajaan yang memerintah.

Sikap seumpama itu adalah wajar di dalam pemerintahan diktatur satu parti. Contohnya: Permusuhan kepada parti komunis adalah dianggap sebagai permusuhan kepada rakyat, kerajaan dan negara di dalam pemerintahan komunis.

Apabila dipadankan dengan pemerintahan demokrasi, sikap seumpama itu tidaklah sesuai kerana amalan demokrasi itu sendiri membenarkan turun naiknya parti-parti yang mendukung kerajaan, silih berganti diantara parti-parti yang halal itu.

Tugas parti-parti pembangkang adalah untuk menurunkan parti pemerintah dan di sebaliknya parti pemerintah bertugas untuk mengekalkan kerajaannya di dalam proses amalan demokrasi itu sendiri.

Maka terancamnya keselamatan parti yang memerintah adalah tidak sama dengan terancamnya keselamatan kerajaan (kerana kerajaan boleh turun naik di kalangan pelbagai parti) dan keselamatan negara.

Jika sesebuah kerajaan tidak berupaya membezakan diantara 2 jenis 'keselamatan' itu, maka wujudnya Akta seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri yang mempunyai 'sweeping power' tanpa batas itu akan terdedah kepada penyalahgunaan kuasa yang nyata.

Maka untuk mengatasi penyalahgunaan kuasa itu ada beberapa tuntutan yang wajar diberikan perhatian iaitu:

1) Penghapusan Akta itu sama sekali atau
2) Kuasa-kuasa mutlak tanpa batas itu dihapuskan atau
3) Proses ketetapan menentukan bahawa seseorang itu mengancam keselamatan negara diserahkan kepada penentuan Mahkamah dengan cara-cara pembuktian yang adil seperti yang digariskan di dalam Evidence Act dan CPC.

4) UNDANG-UNDANG TIDAK BERTEMADDUN.

MENAHAN seseorang atau menyekat kebebasan seseorang secara wenang adalah amalan yang dijalankan oleh undang-undang yang tidak beradap membelakangkan temaddun manusia.

Telah menjadi perjuangan semua bangsa mempertahankan kebebasan dan hak asasi manusia. Hak itu menjadi lebih penting lagi di dalam negara-negara yang menjadikan demokrasi sebagai teras pembentukan kerajaan.

Negara-negara demokrasi Barat kekal dengan temaddun kemanusiaan yang tinggi dan berjaya mengekalkan bentuk kerajaan demokratik kerana rakyatnya yakin bahawa kebebasan yang dilindungi oleh perundangan negara mereka itu memberikan kepuasan nyata kepada mereka.

Mereka menurunkan sesebuah kerajaan dan menaikkan sesebuah kerajaan yang lain di dalam proses mereka untuk mendapatkan kepuasan sesuai dengan kehendak dan tuntutan mereka.

Naik turunnya kerajaan demi kerajaan itu adalah adat biasa di dalam amalan demokrasi dan di situlah letaknya kekuatan dan keistimewaan amalan demokrasi itu.

Mahkamah mereka telah diberikan sepenuh kuasa untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan mereka tidak merungut di atas sebarang kesukaran di dalam bidang pendakwaan dan pembuktian.

Sekali-kali mereka tidak mencari jalan rengkas kerana wujudnya kelemahan di bidang pendakwaan dan pembuktian; kerana undang-undang itu sendiri akan membangun apabila kelemahan-kelemahan itu dapat diatasi. Mereka mengatasi pula bukan dengan mewujudkan undang-undang arbitrary (wenang) tetapi dengan memperbaikki standard pendakwaan dan pembuktian melalui proses biasa di Mahkamah.

Malangnya di Malaysia ini setiap kelemahan pendakwaan dan pembuktian telah cuba diatasi dengan meluluskan berbagai-bagai undang-undang yang menyempitkan skop keadilan, sehingga undang-undang itu sendiri boleh diletakkan di 'kandang orang salah.'

Dipandang dari sudut keadilan Islam; cara-cara sabit kesalahan seperti dikenakan melalui Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) ini amatlah keji.

Teori bahawa 'orang yang mendakwa hendaklah membawakan saksi (bukti)' adalah teori keadilan Islam yang lohor.

Keadilan Islam tidak membenarkan sama sekali seseorang itu dirampas hak asasinya dengan cara yang bathil. Islam menyanjung tinggi hak asasi manusia.

Maka dipandang atas apa sudut sekali pun, samada sudut demokrasi Barat atau sudut keadilan Islam, Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) Fasal 8 dan Fasal-Fasal yang berkaitan dengannya sama sekali tidak dapat dipertahankan.

Fasal 8 ISA itu patutlah dihapuskan kerana ia mewakili keadilan yang sudah ketinggalan zaman, yang telah dihapusklan dengan kedatangan Islam.

Tuntutan supaya dibebaskan tanpa syarat atau dibicarakan di Mahkamah kesemua mereka yang ditahan di bawah ISA kerana operasi Fasal 8 itu adalah tuntutan yang adil dan demokrasi sesuai dengan tuntutan dan ketemaddunan manusia yang mempunyai peradaban yang tinggi.

5) LEMBAGA PENASIHAT

SESEORANG yang dikenakan Perintah Tahanan oleh Menteri di bawah Fasal 8 (1) ISA boleh mengemukan rayuan kepada Lembaga Penasihat yang diwujudkan di bawah Akta - Fasal 11 (1).

Di dalam tempuh 3 bulan rayuan dikemukakan, Lembaga Penasihat boleh mengemukakan cadangan-cadangan kepada Yang DiPertuan Agong dan sebarang keputusan yang dibuat oleh Yang DiPertuan Agong adalah muktamad dan tidak boleh dirojokkan kepada Mahkamah.

Di bawah konsep 'Raja Berperlembagaan' kuasa sebenarnya terletak kepada Menteri yang berkenaan.

Lembaga Penasihat pula boleh mengadakan 'review' terhadap sesuatu kes itu dalam tempuh tiap-tiap 6 bulan sekali dan membuat cadangan-cadangan yang difikirkan munasabah.

Fasal 11 hingga 13 ini menampakkan seolah-olah wujudnya satu peranan daripada satu badan yang memberikan gambaran bahawa cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh badan itu boleh mempengaruhi ketetapan-ketetapan oleh Menteri.

Itu hanyalah teori yang tidak dapat dibuktikan di dalam bentuk amalinya.

Seseorang yang ditahan itu akan berterusan berkedudukan sedemikian di atas kehendak dan budi bicara Menteri walauapapun cadanganan yang dikemukakan oleh Lembaga Penasihat kerana cadangan-cadangan Lembaga penasihat itu tidak mengikat sebarang ketetapan oleh Menteri.

Jika Menteri ingin mengambil ketetapan membebaskan seseorang tahanan itu, beliau tidak juga terikat dengan cadangan-cadangan yang dibuat oleh Lembaga Penasihat.

Peranan Lembaga Penasihat hanya semata-mata 'advisory' yang tidak mengikat atau mempengaruhi sebarang keputusan Menteri.

Di dalam hubungan ini pertama yang dimainkan oleh 'Special Branch (SB)' yang juga bertugas menemui orang-oarang tahanan di dalam tempuh 6 bulan sekali lebih berkesan daripada Lembaga Penasihat.

Cadangan-cadangan SB boleh lebih mempengaruhi ketetapan Menteri.

Maka dari sini terbayanglah dengan penuh terserlahnya bahawa penahanan seseorang itu adalah berbentuk politik.

Diantara perkara-perkara yang boleh merombak pemikiran Menteri membebaskan seseorang itu adalah:

i) Kesediaan orang-orang tahanan itu meninggalkan ideologi pegangan mereka.

ii) Kesediaan orang-orang tahanan itu berkerjasama dengan pemerintah.

iii) Pengakuan-pengakuan (walaupun palsu) di atas kesilapan-kesilapan yang telah diambil oleh orang-orang tahanan itu.

iv) Lain-lain perkara yang menunjukkan bahawa kononnya orang-orang tahanan itu sudah 'insaf'.

Jika seseorang tahanan itu tetap mempertahankan pegangannya walaupun dengan hujah dan bukti yang agong, orang itu masih lagi belum pulih dan Menteri akan terus berpegang dengan perintah yang telkah dibuatnya walaupun seseorang itu terpaksa ditahan sehingga berpuluh tahun.

Inilah bahayanya memberikan kuasa yang sebegitu mutlak kepada seseorang tanpa meletakkan batasan-batasan bagi mengelakkan sifat kesewenangannya itu.

Warganegara yang berfikiran waras tidak harus menerima kediktaturan yang diwujudkan melalui saluran undang-undang. Menggunakan undang-undang menegakkan kediktaturan adalah 'jenayah moral' yang paling tinggi.

6) CADANGAN

BAGI sesiapa yang membaca dan meneliti Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) dan memadankan pula dengan amalan yang telah berlaku berasa yakin bahawa operasi Fasal 8 dan Fasal-Fasal yang bersangkutan dengannya adalah zalim, dan bertentangan dengan kemanusiaan dan hak asasi nanausia.

Tidak sesiapa yang cuba mempersoalkan betapa perlunya keselamatan dalam negeri diberikan perhatian untuk menjamin kestabilan negara tetapi tidak sesiapa juga yang mahu membenarkan kuasa yang begitu mutlak diletakkan di bahu seseorang Menteri yang boleh melakukan apa saja sesuka dan sekehendak hatinya.

Bukan semua Fasal-Fasal di bawah ISA itu yang bersifat 'aribitrary' dan wenang, oleh itu tidaklah dipersoalkan. Maka Fasal-Fasal yang memberikan kuasa mutlak seolah-olah negara ini sudah diperintah melalui dekri di bawah pemerintah 'police state' hendaklah dihapuskan.

Operasi penahanan seseorang tanpa perlu dibicarakan di Mahkamah baik di bawah Fasal 8 atau lain-lain Fasal atau tambahan Fasal-Fasal yang akan diperbuat dari masa ke masa hendaklah dihapuskan.

Penahanan seseorang tanpa bicara adalah undang-undang rimba (laws of the jungle) yang sudah lapuk.

Maka untuk mempastikan kemunasabahan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) itu, Fasal 8 serta Fasal-Fasal yang kuasa dan operasinya menyamai Fasal 8 hendaklah dihapuskan. Sekian.

CUCU: Hutan belantara pun tidak gunakan undang-undang rimba zaman dunia bertemddun ini.

Saturday, December 13, 2008

RAKYAT TIDAK LAGI SABAR - Ucapan Selamat Tinggal Umno/Bn Di Sana Sini

Assalamualaikum ...

DARI TAMPIN TUJU KE BENTUNG.
SINGGAH SELANDAR MEMILIH LALUAN;
BILA PEMIMPIN MELABA UNTUNG,
RAKYAT SEDAR MENGALIH HALUAN.

Itulah pantun kon kali ini ....

AGAK sudah lama rakyat terutamanya para pengundi menyedari kegagalan Kerajaan BN terutamnya pemimpin Umno untuk membangunkan taraf kehidupan rakyat bawahan kecuali beberapa kerat yang menjadi kroni mereka sahaja.

Namun rakyat masih bersabar dan terus bersama di setiap Pilihanraya Umum dengan harapan akan berlaku perubahan dimana begitu hebat dicanangkan oleh pemimpin Umno/Bn dalam setiap kali memancing undi dari pengundi terutamanya orang Melayu di kampung-kampung dan di rancangan-rancangan Felda!

Musim itulah berbagai bantuan dihulurkan terutamanya semasa Pilihanraya Kecil. Di masa itulah janji ditaburkan! Di masa itulah berbagai tohmahan dilemparkan pada parti-parti pembangkang.

Ada rakyat yang sedar dan bertindak bukan sahaja tidak mengundi BN tetapi keluar dari parti-parti kompenan BN menyertai parti-parti pembangkang. Ada juga yang terus menjadi ahli parti-parti kompenan BN tetapi mengundi parti-parti pembangkang.

Lama-lama retak menjadi rekah dan terbelah! Pilhanraya Umum ke 12 Mac 2008 lalu adalah tanda besar bermulanya keruntuhan Kerajaan BN. Rakyat sudah tidak sabar dengan kerenah Kerajaan BN yang semakin galak membuli rakyat.

Turunnya harga getah dan sawit yang begitu teruk walaupun dinaikkan beberapa bulan menjelang pilihanraya dan selepas pilihanraya. Harga barang yang melambung naik atas alasan Kerajaan BN bahawa berpunca dengan kenaikan harga minyak dunia tetapi bila harga minyak dunia turun mendadak, harga barang keperluan utama rakyat masih kekal diparas tinggi!

Pemimpin Umno/BN mencari berbagai dalih dan saranan agar rakyat dapat memberikan keyakinan kepada mereka. Rakyat disaran berjimat cermat sedang mereka terus bermewah dan melaksanakan pembaziran dan tidak menguntungkan rakyat bawahan yang derita dengan tekanan ekonomi kini.

Maka di sana sini mula kelihatan bagai kulat tahun cambah di musin hujan protes rakyat terutamanya ahli-ahli parti-parti BN. Mereka bukan saja meninggalkan parti-parti BN terutamnya Umno, malahan mereka sudah mula menumbuhkan cawangan-cawangan parti PAKATAN RAKYAT seperti PAS, PKR dan DAP.

Mengelabahnya pemimpin BN terutamanya pemimpin Umno lalu mereka berusaha untuk memecah belahkan PAKATAN RAKYAT. Berbagai usaha dilakukan. Ada rundingan, ada selaran, ada fitnah, ada ampu-ampu dengan beberapa parti PAKATAN RAKYAT.

Kalau dulu-dulunya pemimpin Umno di semua perengkat begitu fobia dengan PAS, kini mereka mula berjinak-jinak dengan PAS dan menyelar PKR dan DAP. Mereka menganggap PKR dan DAP sebagai penghianat negara. Ini semua bertujuan untuk melumpuhkan PAKATAN RAKYAT.

Usaha mereka lakukan ini hanyalah untuk mengaburi mata para ahli mereka disamping mereka mahu kekal berkuasa dan kekal mengaut keuntungan dari sokongan rakyat, Mereka mahu keutuhan PAKATAN RAKYAT pecah dan mereka akan menanggok di air keruh.

Namun penungguan untuk air itu keruh tidak berlaku, malahan air yang mengalir dari kesedaran rakyat itu bertambah jernih walaupun dikocak oleh buaya-buaya yang tidak senang dengan kejernihan air tersebut kerana si buaya-buaya binatang busuk dan jahat ini akan kelihatan arah mana hendak menyembar harta rakyat di tebing!

Rakyat yang terkapar-kapar dengan impian hidup di negara yang melaongkan demokrasi ini ada masanya diugut supaya tidak menentang Umno/BN. Berbagai agensi kerajaan digunakan untuk mengugut dan juga mengumpan bagi kemantapan kembali Umno/BN.

Sebenarnya rakyat semakin faham dan cerdik! Kesabaran selama ini hanya dalam penungguan dan hidup tenggelam timbul dengan subsidi dinikmati mereka yang tertentu saja membuatkan mereka bangun untuk mengucapkan selamat tinggal Umno/BN.

Anak-anak muda mula terasa kecuaian sengaja dan tak sengaja dilakukan oleh pemimpin Umno/BN terhadap mereka yang berkelulusan tinggi terkial-kial mencari pekerjaan dengan hutang pinjaman yang menunggu untuk dituntut bayar, kini mereka memulakan langkah yang membimbangkan pemimpin Umno/BN.

Kenapa pemimpin Umno/Bn amat gelisah dengan keadaan yang berlaku kini? Adakah mereka akan tewas dan kehilangan kuasa? Adakah mereka bimbang mereka tidak akan dapat semewah yang mereka kecapi sekarang ini? Adakah mereka amat takut kroni-kroni mereka juga akan turut lingkup?

Rakyat kini sedang melihat dengan teliti usaha yang dilakukan oleh pemimpin parti-parti PAKATAN RAKYAT untuk rakyat mengecapi kehidupan yang sejahtera, aman, adil dan berkebajikan! Sokongan mereka mula diberikan kepada PAKATAN RAKYAT sebagai pilihan menggantikan Umno/BN!

CUCU: Menunggu tumbangnya sebuah kerajaan yang angkuh ....Wednesday, December 10, 2008

KUALA TERENGGANU PANAS! - Taktik Jahat Umno/Bn Bermula ....

Assalamualaikum ...

PAK MAIL MENGETAM PAPAN,
PAHAT JATUH ATAS ATAP;
MATA KAIL BERCANGKOK UMPAN,
BILA DISENTUH MANGSA DIRENTAP!

Itulah pantun kon hari ini ....

NAMPAKNYA Pemimpin Umno/Bn sudah mula mengeluarkan kenyataan nakal untuk mengusik geraklaku di Piliharnya Kecil Parlimen Kuala Terengganu.

Sudah ada pemimpin Umno Terengganu menyatakan bahawa akan berlaku pergaduhan di Pilihanraya Kecil Parlimen Terengganu dengan membuat andaian dimana orang-orang PAS akan menghentam sama sendiri kemudian menuduh orang Umno/Bn yang membuat angkar!

Andaian ini jika diterbalikkan bagaimana? Lazimnya di beberapa Pilihanraya Kecil yang selalu membuat angkara ialah para petugas Umno yang memang bertugas membuat gangguan kemudian bertindak 'baling batu sembunyi tangan!'

Kekacauan yang merosakkan demokrasi di negara ini kerap berpunca dari tindakan Umno/Bn. Antara contoh yang boleh diingati lagi ialah semasaa Pilihanraya Kecil Parlimen Padang Terap, Kedah di tahun 80an dulu! Apa yang berlaku di Felda Lubok Merbau masih teringat lagi oleh semua orang samada PAS atau Umno! Sebaik sahaja Najib Razak meninggalkan tempat ceramah di Felda tersebut maka berlakulah pergaduhan antara PAS dengan Umno yang mengakibatkan seorang PAS meninggal dunia akibat pergaduhan tersebut!

Sebelum trajedi itu memang petugas PAS sentiasa diganggu! Tetapi petugas PAS sentiasa mengalah. Pengundi mula menghurmati cara PAS. Akhirnya petugas PAS diperlakukan lebih kasar lagi dan Felda Lubok Merbau dipagari dan diawasi hingga ke hari pengundian oleh pasukan polis. Yang terkepung ialah mereka di dalam markas PAS.

Kini diandaikan lagi Kuala Terengganu Panas! Demikian Syed Hamid selaku Menteri Dalam Negeri memberikan pendapatnya. Alasannya kerana orang luar ramai bertumpu ke Parlimen rebutan itu! Apakah akan ada syarat dari SPR tidak mengizinkan mereka yang beralamat selain alamat Kuala Terengganu memasukki Parlimen Kuala Terengganu dalam masa Pilihanraya Kecil nanti?

Kalau begitu bukan sahaja ahli PAS dan PAKATAN RAKYAT tidak boleh menjejak kaki ke Parlimen Kuala Terengganu, ahli Umno/Bn juga tidak boleh menjejakkan kaki ke situ termasuklah juga Pak Lah, Najib, malahan Syed Hamid sendiri! Kecuali alamat mereka beralamatkan di Parlimen Kuala Terengganu.

Kalau tidak kenapa diandaikan panas? Oh ya! Ini pancingan dari Menteri Dalam Negeri! Kalau panas tentulah datang dari api yang kecil menjadi marak! Adakah Syed Hamid mahu memadamkan api kecil itu dengan menghantar seberapa ramai anggota polis berpakaian seragam dan pakaian biasa bertugas di sana?

Jika polis sudah ramai ke Parlimen Kuala Terengganu, pasti kerja petugas Umno/Bn senang sedikit! Maklumlah nak upah kerja bukan mudah dalam keadaan ekonomi tengah meruncing ini. Oleh itu mereka yang boleh dikerah akan dipergunakan untuk mempastikan kemenangan Bn di Parlimen Kuala Terengganu!

Pengundi di Parlimen Kuala Terengganu bagaikan mahu ditakut-takutkan! Tetapi rata-rata mereka faham! Rakyat sedang menuju Perubahan Baru! Perubahan itu pada awalnya ialah menyekat keangkuhan Umno/Bn selama ini. Kemenangan Parti Keadilan Rakyat mewakili PAKATAN RAKYAT telah mampu menumpulkan taring keangkuhan Umno/Bn di Pilihanraya Kecil Permatang Pauh. Semangatnya akan menjalar ke Pantai Timur dengan PAS mencabar keangkuhan Umno/Bn.

Pengundi Parlimen Kuala Terengganu mampu membuktikan bahawa Umno/Bn tidaklah gagah untuk mengeliru dan membohongi rakyat! Belang keberanian pengundi Parlimen Kuala Terengganu akan menjadi mata rantai untuk membelengu ketidak adil pentadbiran Umno/Bn yang mana pemimpinnya tidak mempedulikan kesusahan rakyat dengan harga barang melambung sedangkan pendapatan amat berkurangan!

CUCU: Tunggu serangan media perdana terhadap PAKATAN RAKYAT!

Sunday, December 7, 2008

APA CERITA GETAH DENGAN SAWIT - Rakyat Resah ! Harga Menjunam ! Umno/Bn Diam

Assalamualaikum ...

DARI MENTAKAB MENUJU ROMPIN,
MENCARI BUNGA TUMBUH MELATA;
PEMIMPIN BERCAKAP TAK SERUPA BIKIN,
RAKYAT TERPINGA MENGUBAT DERITA.

Itulah pantun kon kali ini ....

TAK sampai setahun berlalu, 129 ahli Parlimen BN telah mengundi usul menyokong kerajaan menaikkan harga minyak dan barang. Sementara 78 ahli Parlimen PAKATAN RAKYAT membangkang. Maka keputusannya BN menang! Menang diatas penderitaan rakyat! Walaupun BN melaongkan slogan Tradisi Membela Rakyat!

Dengan 129 undi itu maka pemimpin kerajaan menyatakan, rakyat bersetuju dengan kenaikkan harga minyak dan harga barang! Maka kenaikkan harga minyak petrol/diesel yang mendadak menbuatkan rakyat mula hingar-bingar!

Lalu harga getah dan sawit dinaikkan mendadak saehingga ke angka bagi sawit RM 800.00 setan dan getah RM 4.70 sekilo.

Rakyat mula terlupa dengan ketinggian harga petrol/diesel dan harga barang keperluan. Rakyat bergelora hidup dengan kemewahan! Pemimpin Umno/Bn menepok dada bahawa merekalah juara memewahkan rakyat!

Rupa-rupanya kenaikan harga getah dan sawit cuma seketika saja. Ianya jatuh menjunam hingga ke paras bagi sawit RM 225.00 setan dan getah Rm 1.25 sekilo. Rakyat terkejut sakan. Pemimpin Umno/Bn yang mendabik dada sebagai pejuangan rakyat sepi sesepi sepinya. Tanpa bicara dan dailog dalam hal kejatuhan mata pencarian besar rakyat itu.

Harga barang keperluan tetap diparas yang tinggi - kerana 129 ahli Parlimen BN menyokong kenaikkan tersebut. Walaupun harga petrol/diesel turun sedikit namun rakyat tetap gelisah dengan harga barang keperluan yang mahal sedangkan harga getah dan sawit menjunam jatuh!

Mana dia 129 ahli Parlimen BN yang berani menyokong menaikkan harga petrol/diesel hingga menjadikan harga barang keperluan melambung tinggi dalam kegelisahan rakyat ini?

Mengapa 129 ahli Parlimen BN yang bangga dengan slogan Tradisi Membela Rakyat itu tidak membuat usul mendesak kerajaan menaikkan harga getah dan sawit dan menurunkan harga barang keperluan?

Jawapannya pemimpin-pemimpin Umno/Bn hanya cakap mengikut telunjuk golongan yang memberi kepentingan kepada mereka sahaja walaupun golongan itu kecil berbanding dengan rakyat yang ramai. Kerana itulah rakyat walaupun diam tetapi mereka kini telah mula sedar antara Umno/BN dengan parti-parti PAKATAN RAKYAT!

Pemimpin Umno/Bn hanya cakap tak serupa bikin. Tradisi Membela Rakyat hanya slogan kosong yang melenakan rakyat dalam mimpi sedangkan realitinya pemimpin-pemimpin Umno/Bn mengaut untung bertimbun membena kehidupan yang mewah bersama kroni mereka!

Bagi pemnimpin Umno/Bn, lantaklah rakyat nak jadi apa tapi bila menjelang pilihanraya nanti rakyat akan didampingi dengan huluran rasuah yang dinamakan subsidi/hadiah sebagai memancing undi menggunakan wang negara hasil titik peluh rakyat yang menderita!

CUCU: Cari getah jelutung untuk getah burung mandi!

Wednesday, December 3, 2008

UNDANG-UNDANG RIMBA DI NEGARA DEMOKRASI !!!

Katakan
TIDAK ! TIDAK ! TIDAK !
pada
I S A

Amat Bertentangan Dengan
Kehendak Sebuah Negara Demokrasi

AWAS
Mereka Yang Melaksana Dan
Mempertahankannya
adalah
MANUSIA YANG TIDAK BERTEMADDUN
FIKIRAN
DAN TINDAK TANDUKNYA


NGO KRONI UMNO/BN KABURI RAKYAT- Menghidup isu untuk menekan Pak Lah!

Assalamualaikum ...

GALAH BERAKIT DI KUALA KAUNG,
TEMPURUNG TAMPUNG SELUANG BADAR;
SALAK DI BUKIT GEMA DI GAUNG,
RIBUT DI KAMPUNG TAK SIAPA SEDAR.

Itulah pantun kon hari ini!

CHUA Soi Lek menjadi kecaman anika NGO dan individu serta media massa. PPP juga diselar! Gerakan dan MCA juga tidak ketinggalan sama dihujani oleh anika kata yang ada masanya kurang sofan dan biadap tidak berbudayakan budaya tutur sebuah negara yang hebat satu masa dulu di alam Melayu!

Sehingga ada diantaranya hendak membawa ke mahkamah! Polis pun dah campur menyiasat sama untuk bekas menteri Bn itu atas akta hasutan.

Kegawatan sedang melanda negara dengan isu macam-macam: ISA, Ketuanan Melayu, nak lompat parti, itu ini macam-macamlah!

Yang tersingkir dari Umno pun diputuskan. Yang digantung keahlian pun dinyatakan. Ertinya memang hujung-hujung tahun ini dan dijangka awal-awal tahun 2009 hujan-hujan kerenah politik tanah air terutamanya Umno/Bn agak lebat sehingga bulan Mac!

Semuanya nak menutup cerita yang lebih besar! Nak mengalih pandangan dan pemikiran rakyat dari isu yang besar kepada isu yang diada-adakan dan mudah dipadamkan!

Isu Raja Petra di mahkamah yang akan menyinggung isteri Najib! Isu Politik Wang! Isu Rasuah pembelian helikopter dan kapal selam. Isu pembunuhan Altantuyya yang masih menjadi tanda tanya! Isu harga minyak turun sedangkan harga barangan keperluan masih melambung tinggi!

Isu perbalahan pemilihan Umno! Isu perentapan peralihan kuasa yang dah jadi berebut kuasa! Isu PKR nak ke Putrajaya! Isu Sabah dianak tirikan! Isu Serawak nak menghadapi Pilihanraya umum DUN.

Isu yang amat dirasai oleh rakyat bawahan ialah isu harga getah menjunam turun dari Rm 4.80 ke paras Rm 1.60 sekilo! Isu harga sawit dari Rm 900.00 menjunam ke Rm 125.00 setan!

Yang lebih jelas lagi ialah isu peralihan kuasa Pak Lah ke Najib. Kuasa Presiden Umno sudah jelas diperolehi Najib! Kuasa Perdana Menteri - tunggu Mac 2009 - belum tentu lagi! Oleh itu isu yang ditimbulkan oleh Chua Soi Lek, PPP, Gerakan dan MCA amat diperlukan oleh Najib!

Isu ini akan menggegarkan Kerajaan Umno/Bn yang kini diterajui oleh Pak Lah! Isu ini menjadi bahan penekan yang amat berat untuk dipikul oleh Pak Lah! Najib bagaikan tidak sabar untuk mengambil alih Perdana Menteri Malaysia sebelum Mac 2009!

Apakah Najib bimbang jika kroninya akan banyak yang kalah di pemilihan Umno Mac 2009 nanti? Bila Pak Lah tertekan, maka dia akan melepaskan beban lalu Najib memperolehi dengan mudah dan cepat Presiden Umno dan Perdana Menteri Malaysia di penghujung Disember 2008.

Masa itu kedua-dua kuasa sudah ada di tangan. Taming Sari dan Pamong Sari ada di tangan Tuah. Taming Sari (bersarung) Pamong Sari (tidak bersarung kerana panjang). Siapakah mahu membicarakan tentang si Tuah ini tak elok-tak eloknya?

Kerana itulah isu-isu yang pernah menyemarak tiba-tiba hilang begitu saja dipersada umum dan diselubungi oleh isu mempertahankan ISA, mencabar Ketuanan Melayu, nak keluar dari BN. Ianya seakan-akan sengaja digemburkan untuk publisiti oleh NGO-NGO upahan pihak tertentu dalam Umno/BN.

Perbicaraan rakyat tentang ekonomi hilang! Tentang keadilan di mahkamah hilang! Tentang Rasuah hilang! Tentang Politik wang hilang! Rakyat kehilangan arah bagaikan pemburu yang leka dengan salakan anjing di bukit sedangkan ribut melanda di kampung halaman mereka!

Rakyat akan berbuat sesuatu yang akhirnya Umno/Bn menerima padahnya! Rakyat hari ini bukan rakyat 30 ke 40 tahun dulu, terpesona dan terpukau dengan isu-isu komunis, makan ubi kayu zaman Jepun, Bintang Tiga untuk Umno/Bn menghadapi pilihanraya umum.

Hari ini rakyat akan menentukan hala tuju mereka dengan berdiri bukan diatas perkauman! Tetapi di atas kerakyatan! Pemikiran rakyat Malaysia yang berbagai kaum ini sudsah mulai disatukan oleh PAKATAN RAKYAT - Maka hala tuju masa depan negara di tangan rakyat setiap Pilihanraya Umum mengikut lunas demokrasi untuk memihak kepada BN semakin luntur!

Teriakan suara rakyat suara keramat - perjuangan rakyat untuk rakyat adalah wadah perjuangan yang dibawa oleh PAS - PKR - DAP dalam PAKATAN RAKYAT!

Paluan tong kosong dan asap dari sabut kelapa Umno/Bn tidak akan dapat memekakkan telinga dan mengkaburkan mata rakyat untuk mendengar dan melihat apa yang berlaku dan dilakukan oleh pemimpin Umno/Bn terhadap rakyat. NGO yang menjadi kroni Umno/Bn tidak akan berpanjangan perjuangan mereka! Habis saja sajian upahan, maka diucapkan "cukup sampai di sini ....."

CUCU: Pesan datuk, jangan percaya sangat pada anjing pemburu!